Esitteet

Tyttö halaa naista, joka istuu sohvalla.

Esitteet

Tällä sivulla on kerrottu, mitä esitteitä Muistiliitolla on. Toistaiseksi niitä ei ole ladattavissa pdf-muodossa. Jos haluat tietyn esitteen, kysy sitä sähköpostilla: tiedotus@muistiliitto.fi. 

Painettuja esitteitä voi tilata verkkokaupasta tai kysyä lähimmästä muistiyhdistyksestä.

Uusimmat oppaat

Elämää muistisairauden kanssa (pdf), Livet med en minnessjukdom (pdf)
Opas etenevään muistisairauteen sairastuneelle ja hänen läheisilleen.

Elämää muistisairauden kanssa on myös kuunneltavissa. 

Johdanto ja sisältö

Osio: Muistisairaudet

Osio: Muistisairaalle ihmiselle

Osio: Läheiselle ja omaishoitajalle

 

Minun oikeuteni, Mina rättigheter (pdf)
Tietoa erilaisista palveluista ja etuuksista, joista muistisairas ihminen tai hänen läheisensä voivat hyötyä tai joihin heillä voi olla oikeus.

Sairausesitteet

Tietoa sairastuneelle ja hänen läheisilleen

Alzheimerin tauti, Alzheimers sjukdom

Lewyn kappale -tauti, Lewy body -sjukdom

Otsa-ohimolohkorappeuma ja siitä johtuvat muistisairaudet, Minnesjukdom som beror på degeneration i pann- och tinningsloben

Verisuoniperäinen muistisairaus, Blodkärsrelaterad minnesjukdom

Hoitotahto

Verkossa täytettävä hoitotahto, tulostettava hoitotahto

Hoitotahtokortti

Vårdvilja printa ut, vårdvilja fyll in i nätet

Kort för vårdvilja

Advance directive

Advance directive card

Lapsille ja nuorille:

Kun isä unohti, När pappa glömde

Merihevosten saari, Sjöhästarnans ö

Muistisairaus perheessä, Minnesjukdom i familjen

Hyvä työ aivoille

Hyvä työ aivoille -Kognitiivinen ergonomia työhyvinvoinnin tukena, Bra arbete för hjärnan -Kognitiv ergonomi som stöder välmående i arbetet

Kognitiivisen ergonomian huoneentaulu, Rumstavla för kognitiv ergonomi

Muut esitteet:

Et ole yksin

Etenevä muistisairaus & työelämä, En progressive minnessjukdom & arbetslivet, Memory disease & work-life

Kaappaa kaveri -kortti

Kohti parempaa aivoterveyttä -Opas aivojen huoltoon ja hyvinvointiin

Miten se nyt olikaan?, Hur var det nu igen?

Muisti -Käyttö ja huolto-ohjeet, Minnet -Bruks- och underhållsanvisningar

Muistiluotsi lähelläsi, Minneslotsen nära dig

Muistiopas, Minnesguide

Muistisairaan ihmisen hyvä saattohoito, God terminalvård för en minnesjuk person

Muistisairaan oikeudet -Den minnesjukan rättigheter

Muistisairaus työiässä, Minnesjukdomen i arbertsför ålder

Muistisi-kuntokortti, Konditionskort för minnet

Muistiystävällisen ympäristön pikaopas, Snabbguide för en minnesvänlig omgivning

Oikeusopas, Oikeusopas selkokielellä, Rättsguide för minnesjuka personer och deras anhöriga

Oma kansioni -Muistojani ja ajatuksiani elämästä, Mina egen map -Mina minnen och tankar om livet

Omannäköinen elämä -Teknologia ja apuvälineet kotona asumisen tukena

Tarkistuslista muistisairaille ja läheisille -Työkaluja asuin- ja hoivapaikan valintaan ja arviointiin, Checklista för val av boende- och omsorgsplats

Työyhteisöille 

Hyvän hoidon kriteeristö, Kriterier för god vård