Esitteet

Tältä sivulta voi ladata ja tulostaa Muistiliiton esitteitä pdf-muodossa. Painettuja esitteitä voi tilata verkkokaupasta tai kysyä lähimmästä muistiyhdistyksestä.

Uusimmat oppaat

Elämää muistisairauden kanssa
Opas etenevään muistisairauteen sairastuneelle ja hänen läheisilleen.

Minun oikeuteni, Mina rättigheter
Tietoa erilaisista palveluista ja etuuksista, joista muistisairas ihminen tai hänen läheisensä voivat hyötyä tai joihin heillä voi olla oikeus.

Sairausesitteet

Tietoa sairastuneelle ja hänen läheisilleen

Alzheimerin tauti, Alzheimers sjukdom

Lewyn kappale -tauti, Lewy body -sjukdom

Otsa-ohimolohkorappeuma ja siitä johtuvat muistisairaudet, Minnesjukdom som beror på degeneration i pann- och tinningsloben

Verisuoniperäinen muistisairaus, Blodkärsrelaterad minnesjukdom

Hoitotahto

Verkossa täytettävä hoitotahto, tulostettava hoitotahto

Hoitotahtokortti

Vårdvilja printa ut, vårdvilja fyll in i nätet

Kort för vårdvilja

Advance directive

Advance directive card

Lapsille ja nuorille:

Kun isä unohtiNär pappa glömde

Merihevosten saariSjöhästarnans ö

Muistisairaus perheessäMinnesjukdom i familjen

Hyvä työ aivoille

Hyvä työ aivoille -Kognitiivinen ergonomia työhyvinvoinnin tukenaBra arbete för hjärnan -Kognitiv ergonomi som stöder välmående i arbetet

Kognitiivisen ergonomian huoneentauluRumstavla för kognitiv ergonomi

Muut esitteet:

Et ole yksin

Etenevä muistisairaus & työelämäEn progressive minnessjukdom & arbetslivet, Memory disease & work-life

Kaappaa kaveri -kortti

Kohti parempaa aivoterveyttä -Opas aivojen huoltoon ja hyvinvointiin

Miten se nyt olikaan?Hur var det nu igen?

Muisti -Käyttö ja huolto-ohjeetMinnet -Bruks- och underhållsanvisningar

Muistiluotsi lähelläsiMinneslotsen nära dig

MuistiopasMinnesguide

Muistisairaan ihmisen hyvä saattohoito, God terminalvård för en minnesjuk person

Muistisairaan oikeudet -Den minnesjukan rättigheter

Muistisairaus työiässä, Minnesjukdomen i arbertsför ålder

Muistisi-kuntokorttiKonditionskort för minnet

Muistiystävällisen ympäristön pikaopasSnabbguide för en minnesvänlig omgivning

OikeusopasOikeusopas selkokielelläRättsguide för minnesjuka personer och deras anhöriga

Oma kansioni -Muistojani ja ajatuksiani elämästäMina egen map -Mina minnen och tankar om livet

Omannäköinen elämä -Teknologia ja apuvälineet kotona asumisen tukena

Tarkistuslista muistisairaille ja läheisille -Työkaluja asuin- ja hoivapaikan valintaan ja arviointiin, Checklista för val av boende- och omsorgsplats

Työyhteisöille 

Hyvän hoidon kriteeristö, Kriterier för god vård