Ensitieto

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Ensitieto

Ensitieto on tukea, apua, neuvontaa ja ohjausta. Sitä tulee saada oikeaan aikaan, ymmärrettävässä muodossa ja riittävästi.

Ensitietoon kuuluu mm.:

Ensitiedon tarkoituksena on tukea sairastuneen ja hänen läheistensä elämänhallintaa, voimavaroja ja toimintaedellytyksiä muuttuneessa elämäntilanteessa sekä auttaa varautumaan tulevaisuuteen. Ensitietoilloissa ja -kursseilla saa myös arvokasta vertaistukea.

Muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä tulisi saada suullista ja/tai kirjallista ensitietoa heti diagnoosin yhteydessä tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Ensitietoa antaa diagnoosin tehnyt taho, ja sitä tarjoavat myös muistiyhdistykset.