Sopeutumisvalmennus

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus on yksilö- tai ryhmä-, avo- tai kurssimuotoista toimintaa. Se tukee muistisairaan ihmisen ja läheisen arjessa ja kotona selviytymistä ylläpitämällä ja vahvistamalla toimintakykyä ja edistämällä jaksamista ja voimavaroja.

Yleisimmin sopeutumisvalmennusta on järjestetty ryhmäkursseilla. Sairastuneet viettävät yleensä kurssilla koko ajan, ja läheiset koko ajan tai osan ajasta. Ohjelmaa voi olla sekä yhteisesti että eriytetysti.

Sairastuneille on tarjolla esimerkiksi muistijumpparyhmiä, rentoutusta, toimintaterapiaa, liikuntaa ja keskusteluryhmiä. Läheisille annetaan tietoa muistisairauksista sekä tarpeellisista tuki- ja hoitomuodoista. Kursseilla käydään myös läpi sairastumisen aiheuttamia tunteita. Tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia vertaistukeen ja antaa keinoja arkeen.

Kelan sopeutumisvalmennuskurssit

Kela järjestää sopeutumisvalmennuskursseja muistisairautta sairastaville. Kurssille voi osallistua yhdessä läheisen kanssa. Sopeutumisvalmennus on moniammatillista ja ryhmämuotoista kuntoutusta.

Sopeutumisvalmennuksessa saat tukea arkipäivän ongelmatilanteisiin ja apua elämäntilanteesi selkeyttämiseen. Kuntoutuksella pyritään turvaamaan ja parantamaan toimintakykyä, vahvistamaan elämänhallintaa ja tukemaan itsehoitoa. Kursseilla saat myös tietoa sairaudestasi, kuntoutuskäytännöistä ja oman asuinpaikkakuntasi tukiverkostoista. 

Kelan sopeutumisvalmennuksen kriteerit ovat muuttuneet vuoden 2021 alusta. Sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu henkilölle;

  • jolla on todettu lievä tai varhaisen vaiheen muistisairaus. Näitä sairauksia ovat muun muassa Alzheimerin tauti, vaskulaarinen muistisairaus, Lewyn kappale-tauti, Parkinsonin taudin muistisairaus tai otsaohimolohkorappeumat
  • terveydenhuollossa on arvioitu tarve sopeutumisvalmennukselle
  • muistitestin (MMSE) tulos on vähintään 18 pistettä
  • hakijan toimintakyky on sellainen, että hän suoriutuu kuntoutusohjelman mukaisesta kurssin toteutuksesta. Ohjattua kuntoutusta on keskimäärin 5 tuntia päivässä.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • alle 68-vuotiaat
  • yli 68-vuotiaat.

Yli 68-vuotiaiden kurssit päättyvät vuoden 2024 lopussa.

Kursseja järjestetään suomeksi ja ruotsiksi. Lisätietoja löydät Kelan sivuilta.