Aivoterveys

Kuvituskuva: Kuoro laulaa yhdessä.

Aivoterveys

Aivoterveydellä tarkoitetaan aivojen hyvinvointia, jota tukevat terveelliset elämäntavat, kuten terveellinen ravinto, liikunta, päihteettömyys sekä aivojen sopiva haastaminen, mutta myös riittävästä levosta huolehtiminen ja stressin välttäminen. Ympäristötekijät vaikuttavat aivojen toimintaan jatkuvasti, ja aivojen muokkau­tuminen sekä aivoterveydestä huolehtiminen onkin elinikäinen prosessi.

Vanhan tiedon vastaisesti myös uusia hermosoluja muodostuu syntymänkin jälkeen, mutta erityisesti jatkuva uusien yhteyksien rakentuminen hermosolujen välille mahdollistaa oppimisen ja ympäristöön sopeutumisen. Syntymän jälkeen aivojen valtavassa hermosolujen verkostossa yhteyksiä on enemmän kuin niitä tarvitaan. Hermosolujen lukumäärä alkaakin hiljalleen tämän jälkeen laskea.

Terveellä ihmisellä hermosolujen kato ei ole sattumanvaraista, vaan hermostossa tapahtuu tarkoin säädeltyä ja hienovaraista valikoitumista, mikä mahdollistaa aivojen parhaan mahdollisen toiminnan ja suorituskyvyn.

Aivot tarvitsevat säännöllisesti ja keskey­tyksettä ravinteita ja happea pysyäkseen toiminta­kykyi­senä. Aivot ovat elimistön herkin elin, ja vaikka elimistöön on kehittynyt useita toimintoja ja rakenteita turvaamaan aivojen ravitsemisen, nämä luontaiset suojakeinot ovat kuitenkin rajallisia.

Aivoja täytyy siis aktiivisesti suojata niiden terveyttä ja hyvinvointia uhkaavilta tekijöiltä. Aivojen suojeleminen on erityisen tärkeää, sillä hermosolut eivät uusiudu samalla tavoin kuin muut elimistön solut. Elämäntapoihin liittyvät aivojen vauriot tulevat esiin yleensä kaikkein hienostuneinta eri aivojen osien yhteistoimintaa vaativissa tiedonkäsittelytoiminnoissa.