Vertaistuki

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Vertaistuki

Vertaistuki on monelle muistisairaalle ja läheiselle se kaikkein tärkein avun ja tuen muoto. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että samankaltaisessa tilanteessa olevat ihmiset jakavat kokemuksiaan.

Vertaistukea voi saada ja antaa monin tavoin: kaksin, ryhmissä tai verkostoissa, kasvotusten, puhelimitse tai internetissä.

Jos muistisairaus on muuttanut sosiaalisten suhteiden verkostoa, tarve tulla kuulluksi ja jakaa kokemuksia korostuu. Vertaistukiryhmässä ei välttämättä etsitä ongelmille ja haasteellisille tilanteille ratkaisua, vaan puretaan tunteita ja päästään sitä kautta sinuiksi tilanteen kanssa. Luotettavassa ilmapiirissä voi käydä läpi vaikeita tunteita, kuten häpeää, riittämättömyyttä ja luopumisen vaikeutta.

Muistiyhdistykset järjestävät vertaistukiryhmiä sairastuneille ja omaisille. Usein omaishoitajat kokoontuvat omassa ryhmässään ja muistisairaat omassaan. Näin molemmat saavat työstää asioita omasta näkökulmastaan vertaistensa kanssa.