Päiväkuntoutus

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Päiväkuntoutus

Päiväkuntoutuksella tarkoitetaan yksilöllisesti suunniteltua, kotihoitoa tukevaa kuntoutusta. Sen tulisi aina olla tavoitteellista – ei olla vain säilövä "parkki".

Päiväkuntoutus:

  • tukee sosiaalisia taitoja
  • tarjoaa mielekästä yhdessä tekemistä
  • tarjoaa päivän aikana tarvittavan hoidon
  • huolehtii usein myös ruokailuista ja kuljetuksesta.

Päiväkuntoutusta järjestetään sekä iäkkäille että kohdennettuna muistisairaille ihmisille. Suuremmissa kaupungeissa on tarjolla päiväkuntoutusta myös työikäisille (esim. alle 65- tai 70-vuotiaille) muistisairaille.

Päiväkuntoutusta voidaan järjestää päivätoimintapaikoissa tai yksilöllisinä kotikuntoutusjaksoina. Sitä järjestävät perusterveydenhuolto, yksityiset palveluntuottajat, seurakunnat ja muistiyhdistykset.