Minneskompis

Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Frivillig kompis för minnessjuka personer

Minneskompis

Minneskompisen är en utbildad frivillig som ger minnessjuka personer stöd för att kunna fortsätta ett liv på egna villkor och uppleva ett värdigt liv. Det, om något, genererar glädje och ger upplevelser vilket i sin tur påverkar en minnessjuk persons upplevelse av ett gott liv och god rehabilitering.

Önskar du en Minneskompis eller vill du utbilda dig till Minneskompis? Kontakta närmaste minnesförening eller Minnesförbundet.

Mer information:

Mailis Heiskanen
tel. 09 6226 2018, 050 571 3551
mailis.heiskanen@muistiliitto.fi