Etelä-Karjalan Muisti ry

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoimintaa Etelä-Karjalan Muistiluotsissa

Vapaaehtoistoiminta on olennainen osa Etelä-Karjalan Muistiluotsin toimintaa. Vapaaehtoiset tekevät tärkeää työtä antamalla aikaansa ja työpanostansa täydentäen ammattilaisten työtä. Työn päämäärä on kaikilla yhteinen: Muistisairaan ja hänen läheisensä elämänlaadun edistäminen.

Vapaaehtoisena toimiessaan saa perehdytyksen tehtävään,  opastusta ja tukea työntekijöiltä, mahdollisuuden keskusteluun sekä vertais- ja virkistystapaamisiin.

Vuoden 2018 alussa mukana on 24 aktiivista vapaaehtoista.

Vapaaehtoistoiminnan muodot

  • Henkilökohtainen Muisti KaVeRi

Voi toimia esimerkiksi muistisairaan kalakaverina, teatterikaverina tai lenkkikaverina. Muistikaveruus aloitetaan tekemällä asiasta kirjallinen sopimus, jonka muistisairauteen sairastunut, omainen, vapaaehtoinen ja muistiluotsityöntekijä yhdessä solmivat ja allekirjoittavat. Vapaaehtoinen allekirjoittaa myös vaitiolosopimuksen.

  • Muistikahvilaisäntä/emäntä

Toimii muistiluotsityöntekijän apuna muistikahviloissa kahvin keitossa ja kattamisessa ja halutessaan myös kahvilan sisällön toteuttamisessa.

  • Muistinvirkistyskerhon ohjaaja

Kerhon toiminnan/sisällön suunnittelua yhdessä muistiluotsityöntekijän kanssa ja kerhon toteuttaminen käytännössä. Vuoden 2018 alussa toimii neljä vapaaehtoisvetoista kerhoa Lappeenrannassa, Imatralla, Rautjärvellä ja Ruokolahdella.

  • Muistiluotsin apuna toimiminen

Apuna retkillä, tapahtumissa ja apuohjaajana ryhmissä

Vapaaehtoisten koulutus

Etelä-Karjalan Muistiluotsi järjestää säännöllisesti kaikille avoimia vapaaehtoistoiminnan Muisti KaVeRi -koulutuksia. Koulutukseen kuuluu 4 koulutuskertaa ja niiden yhteiskesto on 8 tuntia. Koulutuksen sisältö: muisti, muistin huolto, muistisairaudet, muistisairaan kohtaaminen ja vapaaehtoistyön tekeminen.

Vapaaehtoistoiminnan työryhmä

Etelä-Karjalan Muistiluotsissa/Muisti ry:ssä vapaaehtoistoimintaa kehittää vapaaehtoistoiminnan työryhmä, mihin kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Nyky Vanhanen, hallituksen jäsenet Hannele Keltanen, Kaija Lehtinen ja Raimo Ylönen, vapaaehtoistoimija sekä muistiluotsityöntekijä. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti Nyky Vanhasen koolle kutsuma. Työryhmässä käsitellään vapaaehtoistoiminnan ajakohtaisia asioita ja suunnitellaan tulevia tapahtumia.

Jos sinulla on idea uudenlaisen toiminnan aloittamisesta ja haluaisit olla sitä toteuttamassa, niin ota yhteyttä tai tule pistäytymään toimistollamme!