Expert- och stödcentralerna Minneslotsen

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Expert- och stödcentralerna Minneslotsen

Minneslotsarna är expert- och stödcentraler som finns i landskapen och som drivs av minnesföreningarna. Centralerna erbjuder hjälp och stöd för minnessjuka och deras närstående. Minneslotsarna bildar ett rikstäckande nätverk med verksamhet i 17 landskap. Sök närmaste Minneslots.

Minneslotsarna arbetar för likvärdighet och ett bra liv för minnessjuka personer samt är aktiva inom sina landskaps nätverk. I Minneslotsarna underbyggs i synnerhet frivillig- och kamratverksamheten för minnessjuka personer samt tillses att de minnessjuka får sin röst hörd.

Det rikstäckande nätverket och de regionala centralerna finansieras med avkastning av penningspelsverksamhet genom social- och hälsovårdsministeriet.

Mer information:

Krista Pajala
organisationschef
tel. 050 331 8915
krista.pajala@muistiliitto.fi