Etelä-Savon Muistiluotsi

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

Mikkelin seudun Muisti ry

Etelä-Savon Muistiluotsi

Etelä-Savon Muistiluotsi on Mikkelin seudun Muisti ry:n hallinnoima asiantuntija- ja tukikeskus, joka tarjoaa muistisairaille ja heidän läheisilleen järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa sekä vertaistuki- ja virkistystoimintaa. Toiminta-alueena on Etelä- Savo. Alueella toimii Mikkelin seudun Muisti ry:n lisäksi Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys  ja Pieksämäen Muistiyhdistys, joiden kanssa tehdään yhteistyötä.

Taustaa

Valtakunnallinen Muistiluotsiverkosto koostuu 18 maakunnallisesta keskuksesta, jotka ovat osa Muistiliiton toimintakokonaisuutta. Muistiluotsi -asiantuntija- ja tukikeskuksilla on merkittävä rooli muistisairauksiin liittyvän osaamisen kehittämisessä ja alueellisen asiantuntemuksen turvaamisessa. Muistiluotseissa vahvistetaan muistisairauksiin liittyvää vertaistoimintaa. Myös vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on keskeinen osa Muistiluotsityötä.

Toimintaa rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

Tehtävä

Etelä-Savon Muistiluotsi on sitoutunut valtakunnallisen verkoston laatulupaukseen. Sen mukaan Muistiluotsin tehtävänä on varmistaa maakunnassaan, että muistisairaat ja heidän perheensä saavat riittävästi tietoa, ohjausta ja neuvontaa muistisairauksiin, palveluihin ja tukimuotoihin liittyen. Toimintaa järjestetään vuorotellen eri paikkakunnilla ja alueellisen tarpeen mukaisesti. Muistiluotsin tavoitteena on toimia siten, että muistisairaalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. 

Toimintaa

· Ohjaus ja neuvonta

Työntekijät antavat järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa puhelimitse ja kasvotusten (kts. Yhteystiedot) muistiin, muistihäiriöihin, muistisairauksiin, hoitoon, kuntoutukseen, palveluverkostoon, etuuksiin sekä muistiperheen oikeuksiin liittyvissä asioissa.

· Vertaistukitoiminta

Muistisairaille ja heidän läheisilleen järjestetään vertaisryhmiä ja -kursseja, jotka tarjoavat tietoa, tukea, virkistystä ja toimintaa. Ryhmissä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset voivat jakaa kokemuksiaan ja tunteitaan, minkä on todettu tukevan arjessa selviytymistä.

· Vapaaehtoistoiminta

Muistiluotsin vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on vahvistaa muistiperheisiin ja alueelliseen muistityöhän kohdistuvaa vapaaehtoistoimintaa. Kts. Vapaaehtoistoiminta.

· Vaikuttaminen ja verkostoituminen

Muistiluotsi tekee yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen kanssa, edustaen muisti- ja aivoterveysasioiden asiantuntemusta. Osallistumme tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen sekä pidämme luentoja ja vierailemme pyynnöstä esim. erilaisissa ryhmissä.

 

Muistiaktiivit-ryhmä on muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten muodostama asiantuntijaryhmä. Sen tehtävänä on tuoda esiin näkemyksiään ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin omassa maakunnassaan.

Etelä-Savon Muistiluotsin Muistiaktiivit-ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2018.

Yhteystiedot

 • Etelä-Savon Muistiluotsin toiminnanvastaava ja muistiluotsiasiantuntija 
  Hanna Kuitunen (terveydenhoitaja, TtM) 
  p. 0400 539 007, hanna.kuitunen@esmuistiluotsi.fi

  • Vastuualue vapaaehtoistoiminta

 • Mikkeli

  • Muistiluotsiasiantuntija Riitta Halonen (fysioterapeutti YAMK)
   p. 040 559 2000, riitta.halonen@esmuistiluotsi.fi

   • Vastuualue vertaistukitoiminta

  • Muistiluotsiasiantuntija Heidi Kesänen (geronomi, AMK)
   p. 0400 174 706, heidi.kesanen@esmuistiluotsi.fi

 • Savonlinna

  • Kylpylaitoksentie 7, 57130 Savonlinna

  • Muistiasiantuntija Eeva Liisa Salminen (muistineuvoja, muistikoordinaattori)
   p. 050 593 2353, eevaliisa.salminen@esmuistiluotsi.fi

   • Vastuualue: Muistiluotsitoiminnan koordinointi ja toteuttaminen Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Muistineuvo (valtakunnallinen)

Muistineuvo-tukipuhelin tarjoaa muistisairauksiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin (klo 12–17) numerossa 09 8766 550 (0,08€/min.+pvm). Toistaiseksi Muistineuvo palvelee myös keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12-15 normaalien aukioloaikojen lisäksi (maanantai, tiistai ja torstai klo 12-17). Puheluihin vastaavat muistityön ammattilaiset.

Ruotsinkielistä palvelua tiistaisin klo 15–17 samassa numerossa. Minneslinjen betjänar på svenska på tisdagen klo 15–17 på samma telefonnummer.