Etelä-Savon Muistiluotsi

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

asiantuntija- ja tukikeskus

Etelä-Savon Muistiluotsi kuuluu valtakunnalliseen Muistiluotsiverkostoon. Verkosto koostuu 18 maakunnallisesta keskuksesta, jotka ovat osa Muistiliiton toimintakokonaisuutta. Muistiluotsitoiminnan ydinosa-alueet ovat asiakastyö, vapaaehtoistoiminta ja vaikuttamistyö.

Toimintaa rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

 

· Ohjaus ja neuvonta

Työntekijät antavat järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa puhelimitse ja kasvotusten (kts. Yhteystiedot) muistiin, muistihäiriöihin, muistisairauksiin, hoitoon, kuntoutukseen, palveluverkostoon, etuuksiin sekä muistiperheen oikeuksiin liittyvissä asioissa.

· Vertaistukitoiminta

Muistisairaille ja heidän läheisilleen järjestetään vertaisryhmiä ja -kursseja, jotka tarjoavat tietoa, tukea, virkistystä ja toimintaa. Ryhmissä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset voivat jakaa kokemuksiaan ja tunteitaan, minkä on todettu tukevan arjessa selviytymistä.

· Vapaaehtoistoiminta

Muistiluotsin vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on vahvistaa muistiperheisiin ja alueelliseen muistityöhön kohdistuvaa vapaaehtoistoimintaa. Kts. Vapaaehtoistoiminta.

· Vaikuttaminen ja verkottuminen

Muistiluotsi tekee yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen kanssa, edustaen muisti- ja aivoterveysasioiden asiantuntemusta. Osallistumme tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen sekä pidämme luentoja ja vierailemme pyynnöstä esim. erilaisissa ryhmissä.

Käytännön toiminnasta saa tietoa ottamalla yhteyttä työntekijöihin ja Ajankohtaista-sivulta. Toimintaan osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Yhteystiedot

 • Toiminnanjohtaja Hanna Kuitunen (terveydenhoitaja, TtM) 
  p. 0400 539 007, hanna.kuitunen@esmuistiluotsi.fi

 • Mikkeli

  • Muistiluotsiasiantuntija Riitta Halonen (fysioterapeutti YAMK)
   p. 040 559 2000, riitta.halonen@esmuistiluotsi.fi

  • Muistiluotsiasiantuntija Heidi Kesänen (geronomi)
   p. 0400 174 706, heidi.kesanen@esmuistiluotsi.fi

 • Savonlinna

  • Kylpylaitoksentie 7, 57130 Savonlinna

  • Muistiluotsiasiantuntija Susanna Lappalainen (sairaanhoitaja)
   p. 050 593 2353, susanna.lappalainen@esmuistiluotsi.fi

Muistineuvo (valtakunnallinen)

Muistineuvo-tukipuhelin tarjoaa muistisairauksiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin (klo 12–17) numerossa 09 8766 550 (0,08€/min.+pvm). Toistaiseksi Muistineuvo palvelee myös keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12-15 normaalien aukioloaikojen lisäksi (maanantai, tiistai ja torstai klo 12-17). Puheluihin vastaavat muistityön ammattilaiset.

Vertaislinja

Vertaislinja-tukipuhelin tarjoaa kuuntelevan korvan omaishoitajan arjen tilanteisiin vuoden jokaisena päivänä (klo 17-21) numerossa 
0800 9 6000 (maksuton). Puheluihin vastaavat kokeneet ja koulutetut omaishoitajat.