Etelä-Savon Muistiluotsi

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

asiantuntija- ja tukikeskus

Etelä-Savon Muistiluotsi kuuluu valtakunnalliseen Muistiluotsiverkostoon. Verkosto koostuu 18 maakunnallisesta keskuksesta, jotka ovat osa Muistiliiton toimintakokonaisuutta. Muistiluotsitoiminnan ydinosa-alueet ovat asiakastyö, vapaaehtoistoiminta ja vaikuttamistyö.

Toimintaa rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

 

· Ohjaus ja neuvonta

Työntekijät antavat järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa puhelimitse ja kasvotusten (kts. Yhteystiedot) muistiin, muistihäiriöihin, muistisairauksiin, hoitoon, kuntoutukseen, palveluverkostoon, etuuksiin sekä muistiperheen oikeuksiin liittyvissä asioissa.

· Vertaistukitoiminta

Muistisairaille ja heidän läheisilleen järjestetään vertaisryhmiä ja -kursseja, jotka tarjoavat tietoa, tukea, virkistystä ja toimintaa. Ryhmissä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset voivat jakaa kokemuksiaan ja tunteitaan, minkä on todettu tukevan arjessa selviytymistä.

· Vapaaehtoistoiminta

Muistiluotsin vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on vahvistaa muistiperheisiin ja alueelliseen muistityöhön kohdistuvaa vapaaehtoistoimintaa. Kts. Vapaaehtoistoiminta.

· Vaikuttaminen ja verkottuminen

Muistiluotsi tekee yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen kanssa, edustaen muisti- ja aivoterveysasioiden asiantuntemusta. Osallistumme tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen sekä pidämme luentoja ja vierailemme pyynnöstä esim. erilaisissa ryhmissä.

Käytännön toiminnasta saa tietoa ottamalla yhteyttä työntekijöihin ja Ajankohtaista-sivulta. Toimintaan osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Yhteystiedot

           Mikkeli

 • Muistiluotsiasiantuntija Heidi Kesänen (geronomi AMK)                              p. 0400 174 706, heidi.kesanen@esmuistiluotsi.fi
 •  Muistiluotsiasiantuntija Jaana Paasonen (sosionomi AMK)                       p. 040 559 2000, jaana.paasonen@msmuisti.fi
 • Muistiluotsiasiantuntija Hanna Haimilahti (sosionomi AMK)                    p. 050 538 6355 hanna.haimilahti@msmuisti.fi
 • Savonlinna

  • Pappilankatu 3, 57100

  • Muistiluotsiasiantuntija Susanna Lappalainen (sairaanhoitaja AMK)
   p. 050 593 2353, susanna.lappalainen@esmuistiluotsi.fi

Muistineuvo (valtakunnallinen)

Muistineuvo-tukipuhelin tarjoaa muistisairauksiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin (klo 12–17) numerossa 09 8766 550 (puhelun hinta on operaattorisi hinnoittelun mukainen). Puheluihin vastaavat muistityön ammattilaiset.

Vertaislinja

Vertaislinja-tukipuhelin tarjoaa kuuntelevan korvan omaishoitajan arjen tilanteisiin ma-la klo 17-20 numerossa 0800 9 6000 (maksuton). 

Puheluihin vastaavat kokeneet ja koulutetut omaishoitajat.