Lääkehoidon korvattavuus

Kaikki muistisairauteen tarkoitetut lääkkeet ovat kalliita, mutta ne ovat pääosin peruskorvattavia, kun diagnoosina on Alzheimerin tauti tai idiopaattinen Parkinsonin tauti. Tällöin lääkettä apteekista ostettaessa saa heti 40 % alennuksen, ja kulut lasketaan Kelan lääkekulujen vuosiomavastuuseen eli lääkekattoon.

Korvausta ostetuista lääkkeistä saa sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa. Myös alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuuta.

Kun henkilön vuosiomavastuu ylittää 605,13 euroa (v. 2017), on oikeus lisäkorvaukseen. Tällöin loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta maksetaan vain 2,50 euron omavastuu. Yleensä lisäkorvauksen saa apteekissa suorakorvauksena. Exelon-laastarin osalta peruskorvauksen saaminen edellyttää neurologin tai geriatrin tekemää B-lausuntoa.

Muut diagnoosit ja lääkehoidon korvattavuus

Aivoverenkiertohäiriöt tai Lewyn kappale -taudin oireet ja muutokset eivät ole este korvaukselle, mikäli arvioidaan, että taustalla on myös Alzheimerin tauti (kuten usein on laita).

Sen sijaan puhtaassa verisuoniperäisessä muistisairaudessa tai Lewyn kappale -taudissa ei korvausta ole mahdollista saada. Näissä tilanteissa voi hakea Kelan eläkettä saavan hoitotukea, joka korvaa osan lääkekuluista.