Tidningen Muisti

Tidningen Muisti har en bred läsarkrets: de aktiva läsarna omfattar såväl minnessjuka personer, deras närstående, yrkesutbildade inom minnesbranschen som beslutsfattare. Tidningen utkommer fyra gånger per år. Varje nummer av tidningen Muisti innehåller också inlägg på svenska.

Bekanta dig med tidningen Muisti här.

Prenumerera på tidningen Muisti

Tidningen Muisti är en medlemsförmån. Alla som hör till Alzheimer Centralförbundets medlemsförening får tidningen gratis per post. Bli medlem här.

Du kan också prenumerera på Muisti genom denna länk.

Adressändringar

Anmäl adressändringar till din egen minnesförening eller Alzheimer Centralförbundet: toimisto@muistiliitto.fi.

Redaktion

Huvudredaktör

Redaktionssekreterare