Tidningen Muisti

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Tidningen Muisti

Tidningen Muisti har en bred läsarkrets: de aktiva läsarna omfattar såväl personer med minnessjukdom, deras närstående, yrkesutbildade inom minnesbranschen som beslutsfattare. Tidningen utkommer fyra gånger per år. Varje nummer av tidningen Muisti innehåller också inlägg på svenska.

Bekanta dig med tidningen Muisti här.

Prenumerera på tidningen Muisti

Tidningen Muisti är en medlemsförmån. Alla som hör till Minnesförbundets medlemsförening får tidningen gratis per post. Bli medlem här.

Du kan också prenumerera på Muisti genom denna länk.

Adressändringar

Anmäl adressändringar till din egen minnesförening eller Minnesförbundet: toimisto@muistiliitto.fi.

Redaktion

Huvudredaktör

Katariina Suomu
tel. 050 567 6445
katariina.suomu@muistiliitto.fi

Redaktionssekreterare