Samarbete

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Samarbete

Minnesförbundet har goda kontakter med andra organisationer, aktörer inom branschen och lagstiftare, och förbundet tar regelbundet ställning till frågor som gäller personer med minnessjukdom och deras närståendes ställning och rättigheter. Förbundet verkar i samarbete med många branschorganisationer vilket möjliggör ett brett, riksomfattande påverkande.

Internationellt samarbete

Minnesförbundet hör till nätverket av aktörer som arbetar med minnessjukdomar i Europa och resten av världen. Samarbetet och påverkningsarbetet för personer med minnessjukdom och deras närståendes rättigheter är intensivt. De internationella kontakterna och de många samarbetsprojekten har resulterat i att förbundet kan förmedla goda erfarenheter och nya forskningsrön för minnesarbetet i Finland.

Minnesförbundet har paraplyorganisationer i både Europa och i resten av världen. Medlemskapet i organisationen Alzheimer Europe ger Minnesförbundet möjligheter att påverka Europeiska unionens lagstiftning som gäller personer med minnessjukdom och deras närstående. Genom paraplyorganisationen Alzheimer's Disease International försäkrar man sig om att Minnesförbundets verksamhet utvecklas genom att tillgodogöra sig den nyaste forskningen som bedrivits och vårdpraxis som tillämpats i andra länder.

Mer information om Minnesförbundets påverkningsarbete tillsammans med de internationella paraplyorganisationerna finns här.

Också det nordiska samarbetet har långa och etablerade traditioner. 

Ta kontakt:

Katariina Suomu
tel. 050 567 6445
katariina.suomu@muistiliitto.fi