Arbetsgruppen för minnessjuka personer och deras närstående

Muistiaktiivit – De minnesaktiva

Expertgruppen för personer som drabbats av en minnessjukdom och deras anhöriga – De minnesaktiva – har till uppgift att kommentera och ta upp synpunkter om Minnesförbundets verksamhet, stödja utvecklingen av De minnesaktivas verksamhet i lokalföreningarna samt fästa uppmärksamhet vid och ta ställning till frågor som är viktiga för de minnessjuka människorna och deras närstående.

Verksamhetsteser

 1. Genuint påverkande
  • De minnesaktiva är experter för vilkas synpunkter man är lyhörd
  • De minnesaktivas möten har alltid konkreta mål för att påverka – det är inte fråga om en kamratstödsgrupp
  • De saker som överenskommits under De minnesaktivas möten förs vidare, och resultaten rapporteras till gruppen
 2. Aktivitetsfrämjande verksamhetsmetoder
  • Kognitiv ergonomi beaktas under mötena och i verksamheten
  • Genom de verksamhetsmetoder som tillämpas försäkrar man sig om att alla medlemmars synpunkter beaktas

Grupperna De minnesaktiva verkar på både riks- och landskapsnivå. Frågor om möjligheterna att delta i De minnesaktivas verksamhet kan riktas till Minneslotsen inom ditt område.

De nationella grupperna De minnesaktiva inledde sin verksamhet hösten 2013. Gruppmedlemmarna är lokalföreningarnas aktiva personer från hela Finland, och verksamheten organiseras av Alzheimer Centralförbundet.

Arbetsgruppens sammansättning 2018–

 • Hämäläinen Risto (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry), företräder de insjuknade
 • Hämäläinen Paula (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry), företräder de närstående
 • Karvonen, Kirsti (Koillismaan Seudun Muisti ry), företräder de närstående
 • Kattaoui, Taru Katja (Oulun Seudun Muistiyhdistys ry), företräder de närstående
 • Laiho, Pirjo (Pirkanmaan Muistiyhdistys ry), företräder de insjuknade
 • Lampinen, Petri (Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry), företräder de insjuknade
 • Lampinen, Nina (Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry), företräder de närstående
 • Lehtinen, Juha (Lapin Muistiyhdistys ry), företräder de insjuknade
 • Siijärvi, Silja (Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry), företräder de insjuknade
 • Ylitolonen Juha (Oulun Seudun Muistiyhdistys ry), företräder de insjuknade

Den europeiska arbetsgruppen för minnessjuka

Också inom Minnesförbundets europeiska paraplyorganisation, Alzheimer Europe, verkar en arbetsgrupp för de minnessjuka. Petri Lampinen är medlem i denna grupp. Närmare information på AE:s webbplats.

Ta kontakt: