Muistiaktiivit – De minnesaktiva

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Muistiaktiivit – De minnesaktiva

Expertgruppen för personer som drabbats av en minnessjukdom och deras närstående – De minnesaktiva – har i uppgift att kommentera och ta upp synpunkter om Minnesförbundets verksamhet, stödja utvecklingen av De minnesaktivas verksamhet i lokalföreningarna samt fästa uppmärksamhet vid och ta ställning till frågor som är viktiga för personer med minnessjukdom och deras närstående.

Verksamhetsteser

 1. Genuint påverkande
  • De minnesaktiva är experter för vilkas synpunkter man är lyhörd
  • De minnesaktivas möten har alltid konkreta mål för att påverka – det är inte fråga om en kamratstödsgrupp
  • De saker som överenskommits under De minnesaktivas möten förs vidare, och resultaten rapporteras till gruppen
 2. Aktivitetsfrämjande verksamhetsmetoder
  • Kognitiv ergonomi beaktas under mötena och i verksamheten
  • Genom de verksamhetsmetoder som tillämpas försäkrar man sig om att alla medlemmars synpunkter beaktas

Grupperna De minnesaktiva verkar på både riks- och landskapsnivå. Frågor om möjligheterna att delta i De minnesaktivas verksamhet kan riktas till Minneslotsen inom ditt område.

Den nationella gruppen De minnesaktiva inledde sin verksamhet hösten 2013. Gruppmedlemmarna är lokalföreningarnas aktiva, personer från hela Finland, och verksamheten organiseras av Minnesförbundet.

Den europeiska arbetsgruppen för personer med minnessjukdom

Också inom Minnesförbundets europeiska paraplyorganisation, Alzheimer Europe, verkar en arbetsgrupp för personer med minnessjukdom. Petri Lampinen är medlem i denna grupp. Närmare information på AE:s webbplats.