Minnesveckan och Hjärnveckan

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Minnesveckan och Hjärnveckan

Hjärnveckan

Under Hjärnveckan (vecka 11) påminner man om vikten av att slå vakt om hjärnhälsan.

Hjärnveckan har internationella rötter: The Dana Foundation tar upp vikten av hjärnforskning och de framsteg som gjorts. I Finland firas Hjärnveckan också av Neurologiska handikapporganisationer där även Minnesförbundet är medlem.

Minnesveckan

Denna ordnas varje år i samband med Internationella Alzheimerdagen (21.9) vecka 38 eller 39 beroende på året.

Under Minnesveckan (vecka 38/39) får personer med minnessjukdom och deras närstående sin röst hörd. På detta sätt bygger vi ett minnesvänligt Finland där också personer med minnessjukdom genuint är delaktiga och kan leva ett gott liv på sina egna villkor.

Under ledning av Minnesförbundets paraplyorganisation Alzheimer's Disease International (ADI) har Internationella Alzheimerdagen (World Alzheimer's Day) ordnats allt sedan 1994 och sedan 2012 även Internationella Alzheimermånaden

Ta kontakt: