Organisation

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Organisation

Förbundsfullmäktige 2023

Förbundsfullmäktige utövar den högsta bestämmanderätten i förbundet. Till förbundsfullmäktige hör en ordinarie ledamot från var och en av Minnesförbundets medlemsföreningar som enligt stadgarn valts till medlem, eller dennas personliga ersättare.

Förbundsfullmäktiges mandatperiod är ett kalenderår, och fullmäktige sammanträder stadgeenligt två gånger per år. Vårstämman äger rum senast i maj och höststämman senast i november.

 • ordförande professor Anne Remes, Oulu
 • vice ordförande europarlamentariker Sirpa Pietikäinen, Tavastehus

Förbundsstyrelsen 2023

Förbundet företräds och dess ärenden sköts lagenligt av förbundsstyrelsen (ersättare inom parentes).

 • ordförande Jenni Kulmala, Seinäjoki
 • första vice ordförande Sari Sarkomaa, Helsingfors
 • andra vice ordförande Pasi Kivisaari, Seinäjoki
 • Riitta Leskinen, Oulun seudun Muistiyhdistys ry (Johanna Ojala-Niemelä, Lapin Muistiyhdistys ry)
 • Tarja Parviainen,  Pohjois-Karjalan Muistiyhdistys ry (Marko Kilpi, kansanedustaja)
 • Reijo Ronkainen, Koillismaan Seudun Muisti (Maija-Liisa Karjula Raahen Seudun Muistiyhdistys ry)
 • Juha Lappalainen, Helsingfors Minnesförening rf (Pentti Korhonen, Vantaan Muistiyhdistys ry)
 • Merja Hallikainen, Pohjois-Savon Muisti ry (Leena Suonto, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry)
 • Anne Merta, Egentliga Finlands Minnesförening rf (Päivi Jussila, Forssan seudun Muisti ry)
 • Tuula Auranen, Pirkanmaan Muistiyhdistys ry (Paula Tommola, Kotkan Seudun Muisti ry)
 • Erfarenhetsexpertmedlem Mauri Laine, Mikkelin seudun Muisti ry

Mera information:

Katariina Suomu
tel. 050 567 6445
katariina.suomu@muistiliitto.fi