Kontaktuppgifter

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Kontaktuppgifter

Minnesförbundet rf (Muistiliitto ry)
tel. 09 6226 200 (ons–tors 10–11 och 12–14))
toimisto@muistiliitto.fi, förnamn.efternamn@muistiliitto.fi

  • Minnesförbundet rf, centralkontor, Böletået 9 B, 00240 Helsingfors
  • Minnesförbundet rf, mellersta Finland / Sanna-Kaisa Huhtala och Krista Pajala, Matarankatu 6 A 1, 40100 Jyväskylä
  • Minnesförbundet rf, norra Finland / Pilvi Sauvola, Kansankatu 53, 90100 Uleåborg

Minnesförbundets personal

>> Se här

Medlemskap och adressförändringar

Kontakt din egen minnesföreningen eller toimisto@muistiliitto.fi.

Fråga om minnet och minnessjukdomar