Kontaktuppgifter

Minnesförbundet rf (Muistiliitto ry)
tel. 09 6226 200 (må–to 10–14)
toimisto@muistiliitto.fi, förnamn.efternimi@muistiliitto.fi

  • Minnesförbundet rf, keskustoimisto, Böletået 9 B, 00240 Helsingfors
  • Minnesförbundet rf, mellan Finland / Markus Marttunen ja Krista Pajala, Matarankatu 6 A 1, 40100 Jyväskylä
  • Minnesförbundet rf, norra Finland / Taina Laakso, Kansankatu 53, 90100 Uleåborg

Alzheimer Centralförbundets personal

>> Se här

Medlemskap och adressförändringar

Kontakt din egen minnesföreningen eller toimisto@muistiliitto.fi.

Fråga om minnet och minnessjukdomar

Fakturering

  • FI 45 208918 00007708 (Nordea)
  • E-fakturor: TE003707276990 (Tietoenator)
  • Papperfakturor: Muistiliitto ryPL 196, 02066 DOCUSCAN
  • FO-nummer: 0727699-0