Muu koulutus

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Muistiosaamisen syventäminen

Muu koulutus

Onko työyhteisönne osaaminen ajan tasalla? Tarvitsetteko yleistietoa muistista, muistihäiriöistä ja muistisairauksista? Haluatteko tietoa alan viimeisimmistä hoitokäytännöistä ja kuntoutuksesta.

Muistiliiton jäsenyhdistykset järjestävät rerurssiensa mukaan koulutuksia vaihtelevista aiheista: muistihäiriöistä ja -sairauksista, alan viimeisimmistä hoitokäytännöistä ja kuntoutuksesta sekä aivoterveyden edistämisestä. Koulutustapahtumat voidaan räätälöidä toiveiden ja tarpeiden mukaan. Lisätietoja voi kysyä suoraan lähimmästä muistiyhdistyksestä.

Myös Muistiliittoon voi ottaa yhteyttä koulutuksen suhteen, pohditaan parasta ratkaisua yhdessä.

Esimerkkejä koulutuskokonaisuuksistamme

  • Kun arki hankaloituu - Tunnistatko varhaisen muistisairauden? Dementia, depressio vai normaalia ikääntymistä? Tunnistatko etenevien muistisairauksien ensioireet? Muistivaikeudet eivät aina ole merkki muistisairaudesta, mutta jokaisella on oikeus oireiden syyn selvittämiseen. Ammattitaitoinen henkilöstö osaa ohjata testeihin ja kannustaa pitämään huolta muistista. Varhaisen diagnoosi on sekä sairastuneen että yhteiskunnan etu.
  • Muistisairaan ihmisen kohtaaminen - Millaisia kokemuksia ja tunnelmia jätämme jälkeemme? Sairastuneen toiminnan ymmärtäminen on lähtökohta sille, miten kohtelemme ja kohtaamme, annamme tukea ja apua. Voimmeko vaihtaa näkökulmaa ja yrittää nähdä tarkoituksen sairastuneen toiminnan takana – sen sijaan että näemme hänen toimintansa oireena sairaudesta?
  • Juridiset ja sosiaaliset oikeudet, etuudet ja itsemääräämisoikeus - Ammattihenkilöstöllä on lakisääteinen ohjaus- ja neuvontavelvollisuus. Mitä ammattihenkilöiden tulee tietää? Kenen kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus? Mitä hoitotahto sisältää? Miten tuen itsemääräämisoikeuden toteutumista kotihoidossa? Ammattihenkilöstö ristiriitaisten ratkaisujen äärellä, kenen tahto toteutuu?
  • Kuntoutus ja kuntoutuminen - Kodilla on erityinen merkitys muistisairaan ihmisen kutistuvan ympäristön näyttämönä. Miten voimme tukea toimintakykyä ja hyvää arkea? Mikä motivoi muistisairasta? Kuinka tuen läheistä? 

Lisätietoja:

Minna Teiska
kehittämispäällikkö
puh. 09 6226 2061, 044 727 7406
minna.teiska@muistiliitto.fi
Kehittämishankkeet ja -projektit, kehittämis- ja koulutuskokonaisuudet (työharjoittelut ja opinnäytetyöt), Muistikonferenssi.