Muista Pääasia

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Muista Pääasia – ohjaajan opas

Miina Sillanpään Säätiön Muista Pääasia on helposti käyttöön otettava, kurssimuotoinen valmennusmalli ikääntyvien ihmisten kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Mallin avulla voidaan tukea ikääntyviä ihmisiä aivojen terveyden ja erityisesti kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Oppaan ja siihen sisältyvän diasarjan avulla Muista Pääasia -kursseja voidaan toteuttaa koko maassa muun muassa järjestöjen sekä kansalais-, työväen- ja aikuisopistojen kurssitarjontana.

Kurssiaineiston muistiin liittyvien osien pohjana on käytetty Muistiliiton materiaalia.