Teesit tulevaisuuden sotekeskus-ohjelmaan

Kuvituskuva: Lapsi hymyilee puunrungon päällä, vieressä aikuinen.

Teesit tulevaisuuden sotekeskus-ohjelmaan

Muistiliitto on tehnyt Teesit Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmaan. Näiden seitsemän teesin kautta tuomme esiin, mitä on hyvä huomioida tulevaisuuden palveluja suunniteltaessa. Yhdessä voimme rakentaa muistiystävällistä Suomea ja taata toimivat palvelut muistisairaille ja heidän läheisilleen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Marinin hallitusohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistus. Uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, tasapuoliset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille sekä parantaa niiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Uudistuksen tavoitteena on myös kaventaa ihmisten välisiä terveyseroja, vastata muuttuvan väestörakenteen tuomiin haasteisiin sekä hillitä sote-kustannusten kasvua.

Nykyisissä palveluissa tunnistetaan, ettei kaikilla suomalaisilla ole yhtenäiset mahdollisuudet saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluissa on myös alueellisia eroja. Hoitoon ja palveluun pääsyä joutuu usein odottamaan ja palvelupolku on katkonainen.

Tällä hetkellä kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut alueensa asukkaille. Tulevaisuudessa järjestämisvastuu on maakunnallisilla hyvinvointialueilla. Hyvinvointialueet tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät niitä. Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Päivähoito, opetus, liikunta ja kulttuuri pysyvät jatkossakin kunnilla.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa, sote-keskuksessa, tavoitteena on, että kaikki palvelut saadaan yhdestä paikasta. Palvelut suunnitellaan ehjäksi palveluketjuksi, joka huomioi henkilön yksilölliset tarpeet.

Outi Ronkainen
asiantuntija
puh. 044 7277 403
outi.ronkainen@muistiliitto.fi
Muistisairaiden kuntoutus, Muistisope-hanke (sopeutumisvalmennuskurssien selvitystyö) ja Muistiystävällisen asumisen kehittäminen