Muistisairaiden ihmisten ja läheisten työryhmä

Muistiaktiivit

Muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmän –Muistiaktiivien – tehtävänä on kommentoida ja tuoda esiin näkemyksiä Muistiliiton toiminnasta ja kiinnittää huomiota ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin.

Toiminnan teesit

 1. Aitoa vaikuttamista
  • Muistiaktiivit ovat asiantuntijoita, joiden näkemyksiä kuullaan
  • Muistiaktiivien tapaamisilla on aina konkreettiset vaikuttamisen tavoitteet – kyse ei ole vertaistukiryhmästä
  • Muistiaktiivien tapaamisissa sovitut asiat viedään eteenpäin ja tulokset raportoidaan ryhmälle
 2.  Aktiivisuutta edistäviä toimintatapoja
  • Tapaamisissa ja toiminnassa huomioidaan kognitiivinen ergonomia
  • Käytetään toimintatapoja, joilla varmistetaan, että kaikkien jäsenten näkemykset tulevat huomioiduksi

Muistiaktiivit-ryhmät toimivat sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti. Tiedustele alueesi Muistiluotsilta mahdollisuutta osallistua Muistiaktiivit-toimintaan.

Valtakunnalliset Muistiaktiivit aloittivat toimintansa syksyllä 2013. Ryhmän jäsenet ovat paikallisyhdistysten aktiiveja eri puolilta Suomea, ja toimintaa organisoi Muistiliitto.

Työryhmä järjestäytyi uudelle toimikaudelle keväällä 2018. Uutena puheenjohtajana aloitti Petri Lampinen.

Työryhmän kokoonpano 2018–

 • Hämäläinen Risto (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry), edustaa sairastuneita
 • Hämäläinen Paula (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry), edustaa läheisiä
 • Karvonen, Kirsti (Koillismaan Seudun Muisti ry), edustaa läheisiä
 • Kattaoui, Taru Katja (Oulun Seudun Muistiyhdistys ry), edustaa läheisiä
 • Laiho, Pirjo (Pirkanmaan Muistiyhdistys ry), edustaa sairastuneita
 • Lampinen, Petri (Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry), edustaa sairastuneita
 • Lampinen, Nina (Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry), edustaa läheisiä
 • Lehtinen, Juha (Lapin Muistiyhdistys ry), edustaa sairastuneita
 • Siijärvi, Silja (Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry), edustaa sairastuneita
 • Ylitolonen Juha (Oulun Seudun Muistiyhdistys ry), edustaa sairastuneita

Eurooppalainen muistisairaiden työryhmä

Myös Muistiliiton eurooppalaisen kattojärjestössä, Alzheimer Europessa, toimii sairastuneiden työryhmä, jonka jäsenenä Petri Lampinen. Lisätietoja AE:n verkkosivuilta.

Lisätietoja: