Muistisairauksien yhteiskunnalliset vaikutukset

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Muistiliitto ry:n ja Biogen Finland Oy:n Maailman Alzheimer-päivänä 2021 julkistamassa Muistisairauksien yhteiskunnalliset vaikutukset -raportissa tarkastellaan muistisairaan hoito- ja palvelupolkua sekä poliittisen päätöksenteon keinoja, joilla voidaan hallita ja ennaltaehkäistä kustannuksia.

Varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy keskiössä

Muistisairaudet ovat kansansairauksia, ja ne aiheuttavat mittavia – ja jatkuvasti kasvavia – kustannuksia Suomen kansantaloudelle väestön ikääntyessä. Keskimäärin muistisairaan hoidon kokonaiskustannuksien arvioidaan olevan noin 30 000 euroa vuodessa [1]. Muistisairauksien yhteiskunnalliset vaikutukset -raportin mukaan kustannusten kasvuun voidaan vaikuttaa, jos muistioireet tunnistetaan mahdollisimman varhain. Nyt muistisairauden erityispiirteitä ei aina tunnisteta, taudin diagnosointi saattaa viivästyä tai siihen päädytään väärien diagnoosien kautta. Raportissa kannustetaan varhaisen löytämisen tehostamiseen esimerkiksi ottamalla muistitestejä käyttöön työterveyshuollossa.

Muistisairauksien hoitoon, diagnosointiin ja ennaltaehkäisyyn liittyvien haasteiden ja kehityskohteiden ja niihin liittyvien politiikkasuosituksien lisäksi raportissa on kuvattu Alzheimerin tautia sairastavan hoito- ja palvelupolku.

Muistisairauksien hoitoa parantamalla voidaan yrittää hallita yhteiskunnan kuluja. Kansallisen muistisairauksien hoitopolun lisäksi raportti ehdottaa muun muassa läheisten jaksamisen tukemista kehittämällä omaishoidon sääntelyä joustavammaksi. Tulevilla hyvinvointialueilla muistisairauksiin liittyvää kehittämistyötä kannattaisi suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä sairastuneiden, omaishoitajien ja järjestöjen kanssa.  

Muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tulee panostaa kaikissa ikävaiheissa tuomalla esille aivoterveyden merkitys ihmisen terveydelle. Tärkeää on myös panostaa ammattilaisten osaamiseen muistisairauksista sekä perusterveydenhuollossa että työterveyshuollossa.

Muistisairauksien yhteiskunnalliset vaikutukset - raporttiin on kerätty tietoa muistisairauksien kuten Alzheimerin taudin hoitoon, diagnosointiin ja ennaltaehkäisyyn liittyvistä haasteista ja kehityskohteista Suomessa. Lisäksi raportin alussa on kuvattu muistitautia sairastavan hoito- ja palvelupolku.

Raportti on Biogenin ja Muistiliiton tilaama, ja sen on tuottanut Rud Pedersen Public Affairs. Läheishaastattelut on toteuttanut NHG Finland Oy. 

[1] Linna, Miika, Silander, Katariina, Hörhammer, Iiris, Koivuranta, Päivi, Mikkola, Teija, Virta, Lauri & Mikkola, Hennamari (2019) Iäkkäiden muistisairaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset. Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus. Projektin julkaisu nro 11. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Lisätietoja:

Katariina Suomu
toiminnanjohtaja
puh. 050 567 6445
katariina.suomu@muistiliitto.fi