Kokemustoimijat

Kokemustoimintakuva.jpg

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu muistisairauteen sairastunut ihminen tai läheinen, joka välittää kokemustietoa nykyisille ja tuleville ammattilaisille. Muistiliiton kokemustoimijaksi pätevöidytään osallistumalla Muistiliiton kokemustoimija-peruskoulutukseen. Koulutuksen aikana kokemustoimija perehtyy oman alueensa muistiyhdistyksen ja Muistiliiton toimintaan. 

Kokemustoimija on saanut riittävästi etäisyyttä elämäntilanteeseensa ja on sen myötä sinut elämänvaiheensa kanssa. 

Kokemustoiminnan tavoitteena on herättää kiinnostus erilaisiin kokemuksiin muistisairauden kanssa elämisestä. Kokemustoimijan kuuleminen auttaa tunnistamaan muistisairaan ihmisen ja läheisen tarpeita, ja sitä kautta kehittämään ammatillista osaamista eri palvelualoilla ja oppilaitoksissa. Kokemustoimija voi osallistua kokemustiedollaan koulutuksen tai palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen tai arviointiin.

Voisitko sinä toimia Muistiliiton kokemustoimijana tai kiinnostuitko hyödyntämään kokemustoimijaa omassa organisaatiossasi? Ota yhteyttä oman alueesi Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskukseen tai Muistiliittoon.