Opinnäytetöiden aihepankki

Tälle sivustolle on koottu Muistiliiton ehdottamia opinnäytetöiden aiheita. Olethan yhteydessä mikäli kiinnostuit (yhteystiedot sivun alla).

Opinnäytetyöaiheet

1. Muistiliitto 30-vuotta historiikki

Muistiliitto täyttää 30 vuotta vuonna 2018. Historiikki kokoaa yhteen Muistiliiton 30-vuotista historiaa peilaten sitä, miten muistisairaan ihmisen elämä on muuttunut tässä ajassa.

Toteutus: kirjallisuuskatsaus, laadullinen tutkimus.

2. Lääkkeettömät hoitomuodot

Kartoitus lääkkeettömien hoitomuotojen käytännöistä ja kirjallisuudesta.

Toteutus: kirjallisuuskatsaus, laadullinen tutkimus.

3. Työssä jatkaminen muistisairausdiagnoosin jälkeen

Kartoitus työssä jatkamisen keinoista ja siitä, mitä työpaikoilla on tehty työssä jatkamisen tukemiseksi muistisairausdiagnoosin jälkeen.

Toteutus: kirjallisuuskatsaus, haastattelututkimus.

4. Muistiystävällinen yhteisö – toiminnan kansainväliset mallit

Kartoitus Muistiystävällinen yhteisö (Dementia Friendly Communities) -toimintamalleihin.

Toteutus: kirjallisuuskatsaus.

Lisätietoja:

Minna Teiska
kehittämispäällikkö
puh. 09 6226 2061, 044 727 7406
minna.teiska@muistiliitto.fi
Kehittämishankkeet ja -projektit, kehittämis- ja koulutuskokonaisuudet (työharjoittelut ja opinnäytetyöt), Muistikonferenssi.