Monikulttuurinen muisti

Salon Muistiyhdistys ry

Monikulttuurinen muisti -projekti 2016-2019

 

KOKEMUSKIRJA

 

Monikulttuurinen muisti -projektin hankkima tieto ja kokemukset eri kulttuuritaustaisten työikäisten aivo- ja muistiterveyden edistämisestä sekä kohtaamisesta aivo- ja muistiterveyskysymyksissä, on koottu yhteen selkeäksi ja helppolukuiseksi käsikirjamaiseksi oppaaksi.

Opas sisältää tietoa eri kulttuuriryhmiin kuuluvien henkilöiden aivo- ja muistiterveysriskeistä ja suojaavista tekijöistä ja annetaan näkökulmia ja vinkkejä eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kohtaamiseen erityisesti aivo- ja muistiterveyskysymyksissä. Lisäksi kirjassa esitellään hankkeen materiaalit ja Memoni-ryhmätoimintamalli.

 

Kokemuskirjan voi ladata tästä

 

 

FLYERIT

Flyerit ovat kuvapainotteisia A4-infosivuja, joiden avulla voi jakaa tietoa eri aivo- ja muistiterveyteen vaikuttavista tekijöistä. Flyerit on käännetty useille eri kielille. Niitä voi hyödyntää tiedonjakamisessa ja elintapaohjauksessa sekä ryhmätoiminnassa ja opetuksessa.


HUOM. Kun tulostat, valitse asetuksista "Sovita sivulle". Muutoin osa elementeistä ja teksteistä voi jäädä tulostusalueen ulkopuolelle.

 

Muistiflyer, uusi: suomi

Fyysinen aktiivisuus: suomi, arabia, venäjä, somali, kurdi-sorani, englanti, kiina

Painonhallinta ja sydänterveys: suomi, arabia, venäjä, somali, kurdi-sorani, englanti, kiina

Aivoterveellinen ravinto: suomi, arabia, venäjä, somali, kurdi-sorani, englanti, kiina

Masennus: suomi, arabia, venäjä, somali, kurdi-sorani, englanti, kiina

Muistihäiriöt: suomi, ruotsiarabiavenäjäviro, somalikurdi-soraanimandariinikiinaenglanti

Uni ja lepo: suomiarabiavenäjä,  somalikurdi-soraani, mandariinikiinaenglanti

Vapaaehtoistyö ja yhteiskunnallinen osallistuminen: suomiarabiavenäjäsomalikurdi-soraanimandariinikiinaenglanti

Stressinhallinta: suomiarabiavenäjäsomalikurdi-soraanimandariinikiinaenglanti, ruotsi

Päihteet ja riippuvuudet: suomi,  arabiavenäjäsomalikurdi-soraanimandariinikiinaenglanti

Yksinäisyys ja sosiaaliset suhteet: suomi,  arabiavenäjäsomalikurdi-soraanimandariinikiinaenglanti

Alzheimerin tauti: suomiruotsi, englantivenäjäalbaniathaisomaliarabia

Lewyn kappale -tauti: suomiruotsienglantivenäjäalbaniathaisomaliarabia

Verisuoniperäiset muistisairaudet: suomiruotsi, englantivenäjäalbaniathaisomali, arabia

Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuvat muistisairaudet: suomiruotsi, englantivenäjäalbaniathaisomali, arabia

 

VIDEOT

Projektissa tuotettiin videoita tiedonjakamiseksi erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomille. Erikielille dubatut videot soveltuvat myös opetukseen ja ryhmissä katsottavaksi.

Kaikki videot löytyvät Youtubesta hakusanalla Monikulttuurinen muisti -projekti.

 

Mitä ovat muistihäiriöt? linkit videoihin: suomi, viro, venäjä, arabia, englanti, somali

Miten muistia tutkitaan? linkit videoihin: suomi, viro, venäjä, arabia, englanti, somali

Mitä on aivoterveyden edistäminen? linkit videoihin: suomi, farsi (persia), dari, venäjä, arabia, somali

Mitkä ovat aivoterveysriskit? linkit videoihin: suomi, farsi (persia), dari, venäjä, arabia, somali

Itsemääräämisoikeus ja oikeudellinen ennakointi. linkit videoihin: suomi, venäjä, englanti, kiina, somali, arabia

Muistisairaan kohtaaminen. linkit videoihin: suomi, venäjä, englanti, kiina, somali, arabia

 

MEMONI-materiaalien pohjalta kehitetyt viittomakieliset videot (Passi-ohjelma, Kuurojen Palvelusäätiö):

masennus

muistihäiriöt

 

MUISTISAIRAUKSIEN TUNNISTAMISEN JA KESKUSTELUN KUVAKORTIT

Kuvakorttien avulla on tarkoitus helpottaa muistisairauksien varhaisten ja keskivaiheiden oireiden tunnistamista sekä niistä keskustelua erityisesti silloin kun kielitaito on puutteellinen. Korttien toisella puolella on lisäksi kysymyksiä, jotka auttavat keskustelussa. Lisäksi korteissa on huomioitu kulttuurisia seikkoja. 

Kortit soveltuvat sekä itsenäiseen käyttöön että ryhmätoimintaan, myös suomenkielisissä ryhmissä (esim vertaistuki- ym ryhmät).

 

Kortteja on yhteensä 46 kpl.

Voit tulostaa kaikki kortit tästä yhdellä kertaa. (jos haluat A6-kokoiset kortit, niin valitse tulostusasetuksista 4 sivua arkille)

Tästä pääset korttipakkaan:

1. Masennus

2. Väsymys ja uupuneisuus

3. Mielenmuutokset

4. Kiinnostus ympäristöön vähenee

5. Uniongelmat

6. Vaikea oppia uutta

7. Unohdukset

8. Nimet unohtuvat

9. Puheen muutokset

10. Tavarat hukassa

11. Tavarat väärissä paikoissa

12. Eksyminen

13. Keskustelu vaikeutuu

14. Epävarmuus

15. Päätöksenteko heikentynyt

16. Syömisen muutokset

17. Muistin menettämisen pelko

18. Muistaa vanhat asiat

19. Avuntarve kasvaa

20. Kaupassa käynti

21. Muutokset rahan käytössä

22 Ohjeiden ymmärtäminen vaikeutuu

23. Vaikeus tunnistaa esineitä

24. Ruoanlaitto

25. Pukeutumisen haasteet

26. Henkilökohtainen hygienia

27. Persoonallisuuden muutos

28. Epäluulot ja syyttäminen

29. Seksuaalinen häirintä

30. Tahaton valehtelu

31. Levottomuus

32. Näkö- ja aistiharhat

33. Arjen muutokset

34. Autoilu ja liikkuminen

35. Omaisten jaksaminen

36. Läheiset ja tukiverkosto

37. Huoli tulevaisuudesta

38. Yksinäisyys

39. Koti-ikävä

40. Vuorokausirytmin muutos

41. Lääkkeet, päihteet ja riippuvuudet

42. Kaltoinkohtelu

43. Uskonto

44. Syrjintäkokemukset

45. Seksuaalisuus

46. Tyhjä kortti