Päivätoiminta

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Salon Muistiyhdistys ry

Päivätoiminta

Muistiyhdistyksen ylläpitämässä Päiväpaikassa kuntoutumista tukevalla päivätoiminnalla tarkoitamme kotihoitoa tukevaa, asiakaslähtöisesti toteutettua, monipuolista aktiivista toimintaa. Toiminnan avulla voidaan ylläpitää fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä ja mahdollistetaan mielekäs osallistuminen arjen toimintoihin. Tavoitteena on muistisairaan itsenäisen ja toiminnallisen elämän turvaaminen sekä kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään.

Päiväpaikka tarjoaa päivätoimintaa kodinomaisessa ympäristössä tällä hetkellä maanantaisin ja perjantaisin klo 8.30-14.30. Päiväpaikka sijaitsee näkyvästi Turuntien varrella.
 

Vastuuhenkilö

päivätoiminnan vastaava ohjaaja Anne Alanko, geronomi

 

Yhteystiedot

Turuntie 21, 24240 Salo
paivapaikka@muistisalo.fi
p. 0440 319 872