Muistiystävällinen ympäristö ja turvallisuus

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Muistiystävällinen ympäristö ja turvallisuus

Muistiystävällinen ympäristö on helposti tavoitettava sekä selkeä, ja se tukee kiireetöntä kohtaamista. Sellainen ympäristö sopii meille kaikille!

Muistisairaus voi jo alkuvaiheessa vaikeuttaa liikkumista kodin ulkopuolella. Sairauden oireet liittyvät esimerkiksi kykyyn ymmärtää aistien välittämää tietoa sekä tiedolliseen toimintakykyyn, kuten muistamiseen, kommunikointiin ja loogiseen ajatteluun.

Sairaus voi tuoda mukanaan myös vaikeuksia tunnistaa paikkoja tai muistaa, minne on menossa. Keskittyminen sekä tilan, ajan ja esineiden hahmottaminen voivat hankaloitua.

Vinkkejä turvalliseen elämään ja asumiseen

Tämä turvallisuustietopankki tarjoaa turvallisuusratkaisuja ja apuvälinetietoa muistisairauteen sairastuneille, heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöstölle. Näiden alasivujen avulla voi suunnitella ja rakentaa turvallista tulevaisuutta.

Turvallisuustietopankkia voi hyödyntää heti diagnoosin jälkeen. Siihen on hyvä palata tasaisin väliajoin, sillä muistisairauden edetessä toimintakyky ja siten elämäntilanne ja tarpeetkin muuttuvat.

Tietopankki sisältää tarkastuslistoja, jotka helpottavat turvallisuuteen liittyviä riskien kartoitusta niin kotona kuin kotiympäristön ulkopuolella. Listauksia voi hyödyntää kodin muutostöissä sekä muistisairaan ja läheisen asumisen turvallisuutta parantaessa sekä tapaturmia ja onnettomuuksia ennaltaehkäistäessä.

Lisäksi näiltä sivuilta löytyy tietoa muistisairauden mukanaan tuomista tyypillisimmistä turvallisuusriskeistä sekä muistisairaan ihmisen perusoikeuksista, kuten itsemääräämisoikeudesta.

Kolme sisäänkäyntiä

Turvallisuustietopankin käyttäjää palvellaan kolmen sisäänkäynnin kautta. Tutustu kodin ja pihapiirinlähiympäristön sekä hoito- ja hoivaympäristön turvallisuusvinkkeihin.