Var får man hjälp?

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Var får man hjälp?

Om man är oroad över egna eller närståendes minnesproblem, ska man så snart som möjligt söka sig till minnesundersökningar. Först lönar det sig att beställa en tid till en hälsocentrals- eller företagsläkare, kommunens minnesskötare eller en privat geriatriker eller neurolog. Mer information kan begäras från den lokala minnesföreningen.

Hur kan man övertyga en person som har minnessymtom att uppsöka en läkare?

Det kan kännas skrämmande att söka sig till undersökningar. Ibland märker inte en människa själv, eller också vågar hen inte medge, att hens minne visar symtom. Följande motiveringar kan göra det lättare att söka sig till minnesundersökningar:

  • Ju tidigare man konstaterar sjukdomen, desto bättre blir vårdresultaten och rehabiliteringsmöjligheterna.
  • När man vet vad det är fråga om kan rätt stöd och rätta tjänster ordnas.
  • Minnessymtom är inte alltid ett tecken på en progressiv minnessjukdom. Orsakerna till dessa kan eventuellt också behandlas eller vara övergående, och när man tar itu med dessa fungerar minnet igen.
  • Ska vi gå tillsammans? Det görs ju inga onödiga undersökningar, men hos många minnesföreningar kan man samtidigt diskutera båda makarnas minne. Situationen kanske blir mer avslappnad, om man har sällskap.
  • Man kan också göra en gåva av omsorgen för hälsan! Man kan i födelsedagspresent beställa en tid hos en bra läkare.
  • En närstående person kan kontakta en läkare direkt och som önskemål nämna att minnesfrågorna ska beaktas i en grundläggande hälsokontroll.
  • Det hjälper sällan att anklaga eller skrämma upp en person, eftersom redan det att minnet försvagas är skrämmande. Och det kommer ju inte an på en dag! Vi försöker igen nästa vecka, om det inte lyckas i dag.