Hjärnhälsa genom levnadsvanor

Kuvituskuva: Kuoro laulaa yhdessä.

Hjärnhälsa genom levnadsvanor

Genom att påverka levnadsvanorna kan man minska risken för en minnessjukdom och uppskjuta uppkomsten av sjukdomssymtom med upp till 3–5 år.

Man har god kännedom om många faktorer som i synnerhet skyddar mot insjuknande i Alzheimers sjukdom och blodkärlsrelaterade minnessjukdomar samt om faktorer som ökar risken för detta. Dessa faktorer kan ha till och med stor betydelse: till exempel övervikt, högt kolesterolvärde och högt blodtryck fördubblar risken, om man lider av endast ett av dessa problem, men för dem som lider av alla tre är risken sex gånger högre jämfört med en person som inte har något av dessa problem.

Utöver faktorer som anknyter till levnadsvanorna känner man till riskfaktorer som inte kan påverkas. Av dessa är åldern den mest betydande. Också genetiska faktorer påverkar utvecklingen av en minnessjukdom samt i vilken ålder den bryter ut. I stället för att grubbla över riskerna lönar det sig ändå att satsa på levnadsvanor som är hälsosamma för hjärnan och som kan ge ett skydd i synnerhet för dem som genetiskt sett hör till gruppen där risken för att insjukna är störst. 

Undanröjande av till och med en enda riskfaktor minskar belastningen för hjärnan!