Bra arbete för hjärnan

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Kognitiv ergonomi som stöder välmående i arbetet

Bra arbete för hjärnan

10+1 teser för kognitiv ergonomi

 • Kontrollera gränserna för ditt arbete
 • Minska informationsflödet
 • Skapa fungerande arbetsstrategier
 • Ta tid för att upprätthålla yrkeskunnandet
 • Ha kontroll över avbrott
 • Ge även arbetsro åt andra
 • Använd hjälpmedel för minnet
 • Öka inte belastningen på dig själv
 • Skapa en kultur av öppenhet
 • Upprätthåll en positiv atmosfär
 • Kombinera motion och arbete

Den kognitiva funktionsförmågan beskriver människans förmåga att behandla information, till exempel minne, uppmärksamhet och inlärningsförmåga. Med kognitiv ergonomi avses samordning av arbete samt arbetsredskap, -miljöer och -sätt med människans förmåga och begränsningar att behandla information.

Hjärnan anpassar sig och fungerar även under hårt tryck – en viss tid. Den kognitiva funktionsförmågan störs lätt av inre och yttre faktorer, ibland också när man fortfarande tror att man kan klara sig bra under tryck.

Den kognitiva belastningen är alltid individuell och påverkas inte enbart av arbetsmängden eller -miljön, utan också av behov, känslor, motiv och personlighet, individuell inställning till motgångar och stress, ålder, sömnproblem, humör och hälsotillstånd, alkoholkonsumtion och näring samt motion.