Kuntavaalit 2021

Kuvituskuva: Lapsi hymyilee puunrungon päällä, vieressä aikuinen.

Hyvää elämää muistiystävällisessä kunnassa

Muistiliiton tavoite kuntavaaleissa 2021 on muistiystävällinen kunta, jossa muistisairautta sairastava ja hänen läheisensä elävät turvallista ja hyvää arkea yhdenvertaisesti osallistuen.

Muistiystävällinen kunta on hyvä paikka elää. Talouden tiukoissa raameissakin muistiystävällistä kuntaa voidaan rakentaa viisailla valinnoilla ja päätöksillä sekä yhteistyöllä.

1. Yhdistykset ovat kunnan voimavara hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä tukemisessa sekä palveluiden tuottamisessa

  • Muistiyhdistykset ja Muistiluotsi-keskukset tarjoavat avointa ja maksutonta ammattilaisten ohjausta ja neuvontaa, vertaistukea sekä vapaaehtoisten apua.
  • Järjestöjen tuki on osa muistisairaan sujuvaa palvelupolkua ja kunnan palveluiden lisäresurssi.

2. Muistisairauksien ennaltaehkäisy ja sairauden tunnistaminen ajoissa kannattaa 

  • Tämän päivän muistiystävälliset päätökset edistävät ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä hillitsevät muistisairauksiin liittyviä kustannusten kasvua.
  • Aivoterveyden edistäminen pienentää riskiä sairastua muistisairauteen.
  • Peruspalveluissa tarvitaan tietoa muistisairauksista, jotta sairauden varhainen tunnistaminen ja diagnosointi toteutuu.
  • Liikunta- ja kulttuuripalvelut pitävät ikääntyneet kuntalaiset virkeinä ja hyvinvoivina.

3. Pidetään hyvää huolta muistisairaista ihmisistä ja heidän läheisistään

  • Kuntoutus ja päivätoiminta sekä laadukas, yksilöllinen kotihoito tukee omatoimisuutta ja siirtää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.
  • Inhimillinen, kodinomainen ja turvallinen hoito kuuluu hyvään elämään palveluasunnossa ja hoivakodissa.
  • Muistisairaat ovat oikeutettuja vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin ja tukeen.
  • Omaishoitajien jaksamista tukevat sairastuneen vuorohoito, kotiin annettavat palvelut, vapaapäivät sekä omaishoitajien terveystarkastukset.