Muistiliiton muistiohjelmatyö

Muistiliitto jäsenyhdistyksineen muodostaa Muistijärjestön, joka on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma etujärjestö. Yhtenä sen tärkeimmistä tehtävistä on vaikuttamistyö sekä julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen.

Muistiliitto koordinoi kansallisen muistiohjelman järjestöllistä toteuttamista. Muistiystävällistä Suomea rakennetaan siis Muistiliitossa ja sen jäsenyhdistyksissä. Yhdessä on kehitetty ja koottu työkaluja muistiystävälliseen järjestötyöhön.

Muistiliitossa muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen etenee vaiheittain alla kuvatussa aikataulussa:

 • 2012 – Suomen kansallinen muistiohjelma julkaistiin (STM)
 • 2013 – muistiohjelmatyö aloitettiin Muistiliitossa
 • Muistiliiton muistohjelmatyön painopisteet
  • 2013–2014 aivoterveys
  • 2014–2015 asenteet
  • 2016–2017 hoito ja kuntoutus
  • 2018–2019 osaaminen
 • 2020 – Muistiohjelman tavoitteet on asetettu vuoteen 2020, jolloin Suomen tulisi muistiohjelman mukaisesti olla muistiystävällinen yhteiskunta

Lue lisää Muistiliiton muistiohjelmatoiminnasta täältä.

Lisätietoja:

Anita Pohjanvuori
asiantuntija, työikäisten muistisairaiden hoito- ja palvelujärjestelmä
puh. 09 6226 2019, 050 430 9815
anita.pohjanvuori@muistiliitto.fi
Muistisairauksiin liittyvät asenteet ja osaamisen kehittäminen.