Muistiliiton muistiohjelmatyö

Kuvituskuva: Lapsi hymyilee puunrungon päällä, vieressä aikuinen.

Muistiliiton muistiohjelmatyö

Muistiliitto jäsenyhdistyksineen on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma etujärjestö. Yhtenä sen tärkeimmistä tehtävistä on vaikuttamistyö sekä julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen.

Muistiliitto koordinoi kansallisen muistiohjelman järjestöllistä toteuttamista. Muistiystävällistä Suomea rakennettiin siis Muistiliitossa ja sen jäsenyhdistyksissä. Yhdessä on kehitetty ja koottu työkaluja muistiystävälliseen järjestötyöhön.

Muistiliitossa muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen eteni vaiheittain alla kuvatussa aikataulussa:

 • 2012 – Suomen kansallinen muistiohjelma julkaistiin (STM)
 • 2013 – muistiohjelmatyö aloitettiin Muistiliitossa
 • Muistiliiton muistohjelmatyön painopisteet
  • 2013–2014 aivoterveys
  • 2014–2015 asenteet
  • 2016–2017 hoito ja kuntoutus
  • 2018–2019 osaaminen
 • 2020 – Tuotosten levittäminen ja juurruttaminen erityisesti digitaalisuutta hyödyntäen. Muistiohjelman tavoitteet (muistiystävällinen yhteiskunta) oli asetettu vuoteen 2020.