Muistiliiton muistiohjelmatyö

Muistiliitto jäsenyhdistyksineen muodostaa Muistijärjestön, joka on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma etujärjestö. Yhtenä sen tärkeimmistä tehtävistä on vaikuttamistyö sekä julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen.

Muistiliitto koordinoi kansallisen muistiohjelman järjestöllistä toteuttamista. Muistiystävällistä Suomea rakennetaan siis Muistiliitossa ja sen jäsenyhdistyksissä. Yhdessä on kehitetty ja koottu työkaluja muistiystävälliseen järjestötyöhön.

Muistiliitossa muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen etenee vaiheittain alla kuvatussa aikataulussa:

 • 2012 – Suomen kansallinen muistiohjelma julkaistiin (STM)
 • 2013 – muistiohjelmatyö aloitettiin Muistiliitossa
 • Muistiliiton muistohjelmatyön painopisteet
  • 2013–2014 aivoterveys
  • 2014–2015 asenteet
  • 2016–2017 hoito ja kuntoutus
  • 2018–2019 osaaminen
 • 2020 – Muistiohjelman tavoitteet on asetettu vuoteen 2020, jolloin Suomen tulisi muistiohjelman mukaisesti olla muistiystävällinen yhteiskunta

Lue lisää Muistiliiton muistiohjelmatoiminnasta täältä.

Lisätietoja:

Satu Tommola
asiantuntija, kansallisen muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen
puh. 09 6226 2012, 044 727 7400
satu.tommola@muistiliitto.fi
Kansallinen muistiohjelma, Muistibarometri, muistikummitoiminnan verkkokurssit, Muistiaktiivit-verkosto

Sofie Klawér-Kallio
asiantuntija, kansallisen muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen
puh. 044 3767 433
sofie.klawer-kallio@muistiliitto.fi