Aluevaalit 2022

Kuvituskuva: Nainen kokoaa lapsen kanssa palapeliä.

Muistiliiton vaalitavoitteissa nostetaan esiin teemoja, jotka on tärkeää huomioida myös hyvinvointialueilla. Ne ovat asioita, joiden avulla voidaan tukea muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä elämänlaatua. Muistiliiton vaaliteemat keskittyvät järjestöjen rooliin hyvinvointialueilla, muistisairauksien ennaltaehkäisyyn sekä toimivaan palvelupolkuun.

1. Vaikuttavat palvelut rakennetaan yhteistyössä asiakkaiden ja järjestöjen kanssa

 • Asiakkaat, kokemusasiantuntijat ja järjestöt on otettava mukaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen.
 • Järjestöjen toimintaedellytykset kuten järjestöavustukset ja mahdollisuus käyttää hyvinvointialueen omistamia tiloja tulee turvata.
 • Alueen asukkailla on tietoa hyvinvointialueen järjestöjen toiminnasta ja mahdollisuus osallistua vertais- ja vapaaehtoistoimintaan sekä saada järjestölähtöistä tukea ja ohjausta.

2. Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki on inhimillisesti ja taloudellisesti kannattavaa

 • Aivoterveyden edistäminen pienentää riskiä sairastua muistisairauteen.
 • Ajoissa saatu diagnoosi ja varhainen tuki, neuvonta ja ohjaus edistävät muistisairauteen sairastuneiden ja läheisten hyvinvointia ja elämänlaatua.
 • Terveyttä ja hyvinvointia edistävät muistiystävälliset päätökset hillitsevät muistisairauksiin liittyvien kustannusten kasvua.

3. Toimiva palvelupolku tukee muistisairaiden ja läheisten toimintakykyä ja elämänlaatua sairauden kaikissa vaiheissa

 • Muistisairaan yksilöllinen ja kokonaisvaltainen palvelupolku edellyttää asiantuntevaa palveluohjausta.
 • Muistiyhdistysten ja Muistiluotsi-keskusten tarjoama ohjaus, neuvonta, vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta ovat osa toimivaa palvelupolkua.
 • Yksilöllinen kuntoutus, päivätoiminta sekä laadukas kotihoito tukee omatoimisuutta ja siirtää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.
 • Vammaispalvelulain mukaiset palvelut tukevat muistisairaan osallisuutta ja itsenäistä elämää.
 • Omaishoitajien jaksamista tukevat sairastuneen vuorohoito, kotiin annettavat palvelut, vapaapäivät sekä omaishoitajien terveystarkastukset.
 • Turvallinen, kodinomainen ja ammattitaitoinen hoito tukee hyvää elämää kotihoidossa, palvelu- ja hoiva-asumisessa.
Teksti muistiystävällinen hyvinvointialue rakennetaan yhteistyöllä