Autolla ajo

Monelle autolla ajaminen on jokapäiväistä eikä autolla liikkumisen tarve suinkaan vähene muistisairauden myötä. Uuden tilanteen edessä ollaan erityisesti silloin, kun muistisairauteen sairastuva perheenjäsen on perheessä ainoa, jolla on ajokortti.

Muistisairausdiagnoosi ei välttämättä estä autolla ajoa sairauden alkuvaiheessa. Sairauden edetessä ajokyky kuitenkin heikkenee, joten mahdollisesta ajokortin luopumisesta on hyvä keskustella jo sairauden alkuvaiheessa. On mahdollista, ettei muistisairas tiedosta alentunutta ajokykyään, jolloin ajokykyä ja mahdollista ajokortista luopumista on lähestyttävä päättäväisesti, mutta hienotunteisesti. 

Muistisairaan ihmisen ajokykyä on seurattava ja arvioitava säännöllisesti. Ajokykyisyyttä arvioi yleensä neurologi, geriatri tai yleislääkäri. Mikäli lääkärillä terveystarkastuksen jälkeen epävarmuutta sairauden asteen vaikutuksesta ajokykyyn, voi hän tarvittaessa määrätä sairastuneen terveysperusteiseen ajokyvyn arviointiin, jossa hänen ajokykynsä tarkemmin arvioidaan.

Ajoterveysvaatimusten täyttymisen osalta puhutaan eri kuljettajaryhmistä:

  • Ryhmään 1 kuuluvat moottoripyörän, henkilöauton, pakettiauton ja henkilöautovetoisen ajoneuvoyhdistelmän kuljettajat sekä traktorin ja mopon kuljettajat. Suurin osa ns. tavallista henkilöauton kuljettajista kuuluu siis ryhmään 1. Ajoterveysvaatimukset eivät täyty ryhmän 1 osalta, jos henkilöllä on vähintään keskivaikea muistisairaus.
  • Ryhmään 2 kuuluvat kuorma- ja linja-auton ja niistä muodostuvien ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat sekä henkilö- ja invataksinkuljettajat, joilla on henkilöauton ammattiajolupa. Ryhmän 2 osalta ajoterveysvaatimukset eivät täyty, jos henkilöllä on muistisairaus, riippumatta sairauden vaikeusasteesta.