Hyvä kuolema

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Hyvä kuolema ja elämän loppuvaiheen ratkaisut

Hyvään elämään sisältyy myös hyvä kuolema. Muistisairailla sairauden loppuvaihe on usein ennemminkin hiipuva kuin kivulias tai raju, mutta elämän viime hetkien, viikkojen tai kuukausien tarpeet ovat kuitenkin omanlaisiaan, ja ne tulee huomioida.

Muistisairaiden palliatiivinen hoito ja saattohoito on ennen kaikkea oikeanlaista kohtaamista ja tarpeiden ja toiveiden herkkää kuulemista. Hoitotahto on väline siihen, että oman elämän tärkeät asiat ovat läheisten ja hoitohenkilöstön tiedossa silloinkin, kun sairauden vuoksi ei enää kykene niistä selkeästi kertomaan.

Muistisairaalla ihmisellä on oikeus...

 1. Arvokkuuteen ja kunnioittavaan kohtaamiseen elämän kaikissa vaiheissa
 2. Laadukkaaseen elämään ja olon helpottamiseen elämän loppuvaiheessa
 3. Palliatiiviseen hoitoon silloin, kun sitä tarvitaan, eli kun sairauden muu hoito ei enää ole mahdollista tai järkevää eikä elämän pitkittäminen ole hoidon tavoitteena
 4. Palliatiivinen hoito tulee aloittaa viivytyksettä ja ennen kuin tilanne tai olo merkittävästi vaikeutuu
 5. Turhan, tuloksettoman ja ns. invasiivisen hoidon, rajujen toimenpiteiden sekä kaiken sellaisen hoidon välttämiseen, jonka tavoitteena ei ole elämänlaadun parantaminen
 6. Yksilöllisiin valintoihin myös elämän loppuvaiheessa
 7. Toiveiden kunnioittamiseen asuin-/hoitopaikan valinnan suhteen aina kun mahdollista, kuitenkin niin, että myös hyvän hoidon järjestämisen mahdollisuudet sekä läheisten toiveet huomioidaan
 8. Tietoon hoidosta sekä päätöksentekoon osallistumiseen aina kun se on mahdollista.
 9. Siihen, ettei muistisairaus, ikä, sukupuoli, kieli, seksuaalinen suuntautuneisuus tai sosio-ekonominen tai kulttuuritausta vaikuta millään lailla hoitoon tai kohtaamiseen.

Muistisairaan ihmisen läheisillä on oikeus...

 1. Tiedolliseen, henkiseen, hengelliseen ja psykososiaaliseen tukeen sekä niiden tarpeen kartoitukseen, ja tarvittaessa tuen jatkumiseen myös muistisairaan kuoleman jälkeen
 2. Olla mukana muistisairaan ihmisen hoidossa ja sen ratkaisuja tehtäessä sairauden kaikissa vaiheissa, jos niin haluavat ja kykenevät
 3. Tietoon elämän ja muistisairauden loppuvaiheeseen liittyvistä oireista ja niiden hoidosta sekä niihin liittyvien ratkaisujen mahdollisista seurauksista

Lähde: Alzheimer Europe: End-of-life care for people with dementia (2008)