Tule mukaan vaikuttamaan muistiystävällisen kunnan puolesta!

Tule mukaan vaikuttamaan muistiystävällisen kunnan puolesta! 

10.2.2021

Kuntavaalit lähestyvät. Muistiliiton jäsenyhdistysten jäsenistö ja vapaaehtoiset ovat tärkeässä asemassa myös vaalien aikaan, jotta Muistiliiton vaalitavoitteet ja -materiaalit tulevat ehdokkaille tutuiksi ja muistiteema on esillä vaalikeskusteluissa. Yhdessä saamme kampanjan viestin leviämään laajemmalle ja tavoittamaan sellaisia yleisöjä, joita emme muuten saavuttaisi. 

Muistiliitto on muistisairauteen sairastuneiden ihmisten ja heidän läheistensä järjestö, jonka toiminnan ytimessä ovat aktiivinen jäsenistö ja vapaaehtoiset. Muistiyhdistyksen jäsenyys ja muistivapaaehtoisena toimiminen on jo itsessään kannanotto muistiasioiden puolesta. Järjestötoiminnan vahvuus onkin ammattityön ja kansalaistoiminnan tuoman asiantuntijuuden yhdistäminen. Kunnallisvaalien lähestyessä yhdessä tekeminen ja voimien yhdistäminen on taas saamassa myös ulospäin entistä näkyvämmän muodon. 

Muistiliiton tavoitteena kuntavaaleissa on muistiystävällinen kunta, jossa muistisairautta sairastava ihminen ja hänen läheisensä elävät turvallista ja hyvää arkea yhdenvertaisesti osallistuen. Vaalitavoitteet näkyvät käytännön tasolla kaikessa Muistiliiton ja jäsenyhdistysten toiminnassa. Lähemmäksi ehdokasta tavoitteet tulevat, kun toiminnassa mukana oleva jäsen tai vapaaehtoinen kertoo, miksi on valinnut juuri muistiyhdistyksen toimintakanavakseen. 

Yhdistykset ovat kunnan voimavara hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä tukemisessa sekä palveluiden tuottamisessa. Yhdistyksen toiminnassa mukana olevina aktiivisina kansalaisina jäsenet ja vapaaehtoiset ovat parhaita kokemusasiantuntijoita kertomaan siitä, miten yhdistyksen toiminta on vaikuttanut omaan elämään: millaista tukea on muistiyhdistyksen kautta saanut tai mitä yhdistyksen toiminnassa mukana oleminen on tuonut omaan elämään. Yhdistyksen toiminnasta nousevien konkreettisten esimerkkien avulla voit tuoda tavoitetta muistiystävällisestä kunnasta lähemmäs myös niitä kuntavaaliehdokkaita ja kansalaisia, joille muistiasiat eivät ennestään ole tuttuja. 

Muistisairauksien ennaltaehkäisy ja sairauden tunnistaminen ajoissa kannattaa. Millaisia omakohtaisia esimerkkejä asiasta voisi nostaa esiin? Oletko mukana esimerkiksi aivoterveyttä edistävässä vapaaehtoistoiminnassa tai muistikummilähettiläänä hälventämässä muistisairauksiin liittyvää stigmaa ja kannustamassa ihmisiä mukaan muistiystävällisiin tekoihin? 

Pidetään hyvää huolta muistisairaista ihmisistä ja heidän läheisistään. Muistiliitolla ja muistiyhdistyksillä on tärkeä rooli pitää esillä julkisessa keskustelussa muistiasiaa. Yhdessä ajamme muistisairauteen sairastuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etua sekä toimimme ja vaikuttamme heidän oikeuksiensa toteutumisen puolesta.

Jäsenet ja vapaaehtoiset ovat tärkeä osa Muistiliittoa ja sen jäsenyhdistyksiä. Yhdessä äänemme kantaa kauemmas ja tavoittaa verkostojen kautta sellaisiakin tahoja, joita meidän olisi muuten vaikea tavoittaa. Yhdistämällä Muistiliiton vaalimateriaalien ja oman kokemuksen tuomaa tietoa juuri sinä voit kertoa, miksi muistiasiat ovat tärkeä teema kunnallispolitiikassa. Osallistumistapoja on monia – yksikin jaettu somejulkaisu tai kuntavaaliehdokkaan kanssa käyty keskustelu on arvokas teko muistiystävällisemmän kunnan puolesta. 

Kirjoittajat: