Muistisairaat ihmiset on huomioitava sote-keskustelussa

Muistisairaat ihmiset on huomioitava sote-keskustelussa

30.10.2020 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on jälleen ajankohtainen. Useat eri tahot, Muistiliitto mukaan lukien ovat jättäneet lausunnon uudistuksen lakiluonnoksesta, joka etenee joulukuussa 2020 eduskuntaan. Sote-uudistuksessa tavoitteena on taata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote-palvelut kaikkialla Suomessa. Muistisairaat ihmiset ovat merkittävä sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävä ryhmä, joka on huomioitava palveluja suunniteltaessa. 

Nuori nainen hymyilee istuvalle vanhemmalle miehelle.

Sairastunut kaipaa oikea-aikasta hoitoa ja tukea 

Tällä hetkellä sote-palvelut järjestetään kunnan tai laajemman kuntayhtymän toimesta. Uuden suunnitelman mukaan Suomessa toimisi jatkossa 21 hyvinvointialuetta, jotka vastaisivat oman maakuntansa kaikista sote-palveluista. 
Sote-keskuksiin on määrä koota niin perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalityön kuin kotihoidon lähipalveluja.  Palveluvalikoimaan sisältyisi myös mielenterveys- ja päihdehuoltoa, avokuntoutusta, kansansairauksien ehkäisyä sekä neuvola- ja muita ehkäiseviä palveluja Tämä olisi tervetullut muutos, sillä moni kokee, että heitä pompotellaan luukulta toiselle. Kokonaiskuvaa asiakkan tilanteesta ei tunnu olevan kenelläkään. 

Oikea-aikaisesti kohdistetulla avulla ja tuella voidaan tukea muistisairaan ihmisen toimintakykyä ja omatoimista arkea. Myös sairastuneiden läheiset ovat tiedon ja tuen tarpeessa.  Muistiliitto painottaa, että sote-keskuksissa ihminen tulee huomioida kokonaisvaltaisesti. Asiakkaan kanssa tulee yhdessä pohtia parhaat mahdolliset ratkaisut hänen terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämiseksi.

Minun valintani -hanke kehitti Muistiliiton teesit avuksi sote-keskusteluun

Muistiliiton Minun valintani -hanke keskittyy tukemaan muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään uudistuvassa sote-ympäristössä. Hankkeessa on mm. kerätty kohderyhmän kokemuksia nykyisistä sote-palveluista ja kehitetty muistiyhdistyksille materiaaleja, joiden avulla perheet saavat lisätietoa palvelutarjonnasta ja voivat sen avulla tehdä juuri heille sopivia päätöksiä . 

Hankkeen ohjausryhmässä syntyi idea Muistiliiton yhteisistä teeseistä. Teesien avulla nostamme muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta olennaisia asioita esille sote-keskusteluun.

Teesejä on yhteensä seitsemän, ja ne käsittelevät esimerkiksi varhaista diagnoosia ja muistisairauksien ennaltaehkäisyä. Pääset lukemaan teesit suomeksi täältä ja ruotsiksi täältä.

Julkaisemme teesit syksyn aikana myös kuvanostoina sosiaalisessa mediassa. Voit jakaa julkaisua eteenpäin omassa verkostossasi ja ottaa osaan keskusteluun kuvan alla.  

Teesit toimivat muistikentän yhteisenä vaikuttamisen välineenä.  Muistiyhdistyksissä tunnetaan jäsenten tarpeet, palveluiden solmukohdat ja toisaalta oman alueen erityspiirteet. Siksi yhdistykset tulee ottaa mukaan alueelliseen kehittämistyöhön. Yhtenäisellä viestillä voimme paremmin edistää muistisairaiden ja heidän läheistensä yhdenvertaisia ja laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita. 

 

Kirjoittaja:

Outi Ronkainen
asiantuntija
puh. 044 7277 403
outi.ronkainen@muistiliitto.fi
Muistisairaiden kuntoutus, Muistisope-hanke (sopeutumisvalmennuskurssien selvitystyö) ja Muistiystävällisen asumisen kehittäminen