Iloa ja voimaa vapaaehtoisuudesta

Pääkuva Muistiliitto

Iloa ja voimaa vapaaehtoisuudesta

25.10.2016

Muistiliitto aloitti tänä vuonna Muistiviikolla uuden kiitosjuhlaperinteen. Haluamme tehdä näkyväksi sitä monimuotoista vapaaehtoistyötä, jota eri puolilla Suomea tehdään muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Muistityössä on mukana Muisti-KaVeReita, Vertaislinjan puhelinauttajia ja Muistiaktiiveja. Tässä työssä tarvitaan:

  • vertaisryhmien vetäjiä ja ohjaajia
  • aivoterveyslähettiläitä
  • tilaisuuksien järjestäjiä
  • hyvän kahvin keittäjiä ja pullan leipojia
  • monitaitoisia organisoijia ja ideanikkareita
  • luovien ratkaisujen keksijöitä
  • joskus tarvitaan autonkuljettajia ja tavaroiden kuljettajia
  • luottamushenkilöitä yhdistystoiminnan osaajia

Muistityössä tarvitaan nykyään myös sosiaalisen median ja Facebook-keskustelujen avustajia ja innostajia. Sanalla sanoen tarvitaan erilaisia moniosaajia, vapaaehtoisia, jotta muistisairaiden ja heidän läheistensä oikeus hyvään elämään lähiympäristössä toteutuu.

Meidän yhteinen halu ja tavoite on auttaa muistisairaita ja heidän läheisiään, jotta oikeus hyvään elämään kotiympäristössä toteutuu. Näin olemme rakentamassa muistiystävällistä Suomea, jossa muistisairauden aiheuttama leima ja pelko hälvenevät ja vallallaoleva yleinen käsitys muistisairaista tulee monipuolisemmaksi,

Viime aikoina olemme Muistiliitosta entistä vahvemmin tuoneet esille muistisairaita, jotka diagnoosin satuaan elävät lääkehoidon ja tuen turvin aktiivista elämää. He osallistuvat ja toimivat yhteiskunnassa aktiivisina kansalaisina ja vapaaehtoisina. Tästä esimerkkinä on Muisti-lehden viimeinen numero, jonka suurelta osalta tekivät lukijat.

Kun ajattelen vapaaehtoisia ja sitä toimintaa mitä vapaaehtoisesti tehdään, päällimmäiseksi nousi kiitollisuuden tunne. Vapaaehtoisuudessa ja halussa auttaa on sielun syvyyttä ja hyvyyttä. Olemme Muistiliitossa laskeneet, että yli tuhat ihmistä osallistuu tähän muistityön vapaaehtoistoimintaan, antaen aikaansa ja voimavarojaan, käyttäen tietojaan, taitojaan ja osaamistaan toisten ihmisten hyväksi.

Vapaaehtoistoiminta on kansalaisjärjestön ydintä – ilman vapaaehtoisia Muistiliitto ja muistiyhdistykset eivät pystyisi toimimaan tai niiden toiminta olisi hyvin erilaista.

Muistiviikolla juhlittiin Vuoden aivoterveyslähettilästä Taimi Piippoa sekä Vuoden Muisti-KaVeRia Toivo Takalo-Eskolaa. Vielä kerran lämpimät onnittelut ja kiitokset Taimille ja Toivolle.

Uskon, että tulevina vuosina Muistiliiton ja muistiyhdistysten vapaaehtoistoiminta laajenee ja vahvistuu entisestään. Se on yhteinen tavoitteemme.

Lisätietoja:

Kirjoittaja: