Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 3.11.2017

Muistiaktiivi-toimintaa myös Oulun seudulla

Muistiaktiivi-toimintaa myös Oulun seudulla

Maakunnallinen Muistiaktiivit-ryhmä toimii nyt myös Oulun seudulla. Ryhmä on jo ehtinyt muun muassa laatia kannanoton, joka jaettiin alueen kuntapäättäjille Muistiviikolla syyskuussa.

Kannanotossa korostettiin diagnoosin oikea-aikaisuuden sekä läheisten ja omaisten antaman tuen tärkeyttä. Tämä tuki edellyttää, että yhteiskunta tarjoaa sille edellytykset esimerkiksi kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen muodossa. Toisaalta muistutettiin, ettei kaikilla ole lähiomaisia: miten heitä voisi tukea? Ryhmän vastaus tähän on tuttu sanonta: Kaveria ei jätetä!

Kannanotossa painotetaan, että koska ”sairauteen ei ole täsmälääkettä, sitä suurempi merkitys on inhimillisyydellä, jota jokainen osaa käyttää halutessaan auttaa toista ihmistä”.

Oulun seudun Muistiaktiivit onkin listannut tavoitteekseen korostaa vertaistuen merkitystä ja auttaa kaikkia löytämään vertaistuen piiriin. Lisäksi se haluaa tuoda julkisuuteen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun muistisairauteen liittyviä asioita. Ryhmän puheenjohtaja Esko Siika-aho painotti yhteistyön merkitystä: yhdessä muiden Muistiaktiivit-ryhmien kanssa toimiminen toisi ryhmien tekemälle vaikuttamistyölle valtakunnallista painoarvoa.

Oulun seudun ryhmällä on myös hyvin konkreettisia tavoitteita liittyen diagnoosin saamiseen ja hoitopolun luomiseen. Tässä avainasemassa olisi muistineuvola, joka toimisi terveyskeskuksessa, ja hoitopolku joka kulkisi katkeamatta työterveyshuollosta vanhuuteen asti.

Oulun seudun Muistiaktiivit kokoustaa seuraavan kerran 7.11.2017.

Lisätietoja: