Glömska

Kuvituskuva: Kuoro laulaa yhdessä.

Glömska

Glömska är normalt. Alla glömmer något hela tiden. Inlärda färdigheter och de viktigaste minnena utplånas dock inte i allmänhet.

Orsaker till och teorier om glömska

Då det gäller vardaglig glömska är det ofta fråga om svårigheter med koncentrationsförmågan, och inte i så hög grad om ett minnesfel. I minnesfunktionen är det också viktigt att fokusera uppmärksamheten.

Man känner till många teorier om glömska. Ingen av dessa gäller i alla situationer, men de kan vara till hjälp för att förstå minnets och glömskans invecklade funktion.

Försvagningsteorin

Minnesmaterialet förbleknar på grund av att det inte används och därför inte förstärks.

Det som finns i minnet utplånas sannolikt inte helt och hållet. Rätt stimulus, till exempel en doft som anknyter till ett tema, ett fotografi eller en person kan dock leda till att även ett gammalt minne väcks till liv.

Störnings- eller interferensteorin

Glömska beror på att annan information rör till det i något minnesmaterial. Detta kan ske till exempel när ett telefonnummer som man nyss lagt på minnet glöms när dörrklockan ringer innan man hinner slå numret.

Bortträngningsteorin

Tråkiga och otrevliga saker glöms lättare än trevliga. Bortträngningsteorin kunde förklara exempelvis varför vissa personer inte minns krigstiden eller en svår barndom.