Hallitusohjelma luo pohjaa muistiystävälliselle yhteiskunnalle

Hallitusohjelma luo pohjaa muistiystävälliselle yhteiskunnalle

Eilen tehtäväänsä nimitetyn hallituksen ohjelmassa on useita muistisairaiden kannalta myönteisiä kirjauksia. Hallitus suunnittelee uuden poikkihallinnollisen ikäohjelman käynnistämistä ja lupaa palauttaa luottamuksen vanhuspalveluiden laatuun, oikea-aikaisuuteen ja saatavuuteen sekä lisätä resursseja asteittain samalla toimintatapoja kehittäen.

Lisäksi omaishoidon ja kotihoidon resurssien riittävyys luvataan turvata. Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma on tarpeellinen kotona asuvien muistisairaiden näkökulmasta. Hienoa, että asumisen turvallisuudessa on nostettu esiin muistisairaiden erityistarpeet, samoin yhteisöllisen asumisen ja esteettömyyden edistäminen on myönteistä.  Myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjien itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on mainittu ja ns. IMO-lain säätäminen onkin välttämätöntä.

Hallitus jatkaa sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden uudistamista. Sote-järjestöjen toiminnan edellytyksiä vahvistetaan, samoin tuetaan järjestölähtöisen työn uudistamista ja monimuotoisuutta.

Hallitusohjelmassa on vastauksia moniin Muistiliiton hallitusohjelmatavoitteisiin. Muistiliitto on kuitenkin korostanut voimakkaasti, että kansallinen muistiohjelma tarvitsee jatkon myös vuodesta 2021 eteenpäin. Tämä on toki mahdollista toteuttaa myös osana laajempaa ikäohjelmaa, kunhan tunnistetaan muistisairauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvät erityispiirteet. Muistisairaus ei ole osa normaalia elämänkulkua ja ikääntymistä.

Alzheimer’s Disease International (ADI), johon myös Muistiliittokin kuuluu, painottaa kansallisten toimenpideohjelmien merkitystä muistisairauksiin liittyvän suuren kansanterveydellisen haasteen takia. Suomessa sairastuu vuosittain 14 500 ihmistä, maailmanlaajuisesti joka 3. sekunti joku sairastuu muistisairauteen.

Erittäin myönteistä on, että hallitusohjelmassa muistisairauksien ennaltaehkäisy halutaan nostaa muiden kansansairauksien rinnalle.

Hallituksen ohjelma tarjoaa myönteiset lähtökohdat seuraavien vuosien työlle. Toisaalta kuten sanonta kuuluu, hyvin suunniteltu on vasta puoliksi tehty. Nyt alkava käytännön työ ja hallitusohjelman toimeenpano ratkaisevat, päästäänkö tavoitteisiin. Monien tarpeiden ja resurssien yhteensovittaminen on haastava tehtävä. Järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan ääni ja osaaminen kannattaa ottaa alusta lähtien mukaan valmisteluun.

Kirjoittaja:

Katariina Suomu
toiminnanjohtaja
puh. 050 567 6445
katariina.suomu@muistiliitto.fi