Mikkelin seudun Muisti ry

Päin mäntyä -hanke

Täällä alasivuillamme löydät tietoa hankkeesta ja ryhmätoiminnoistamme. Kurkkaahan kuulumisiamme myös:

 

Hankkeen loppuseminaari pidettiin to 22.11.

Rahoittajaltamme STEA:lta ei saatu kohdennettua toiminta -avustusta Päin Mäntyä- toiminnalle. Tammi-helmikuussa 2019 ryhmätoiminta jatkuu ja ryhmäläisille tiedotetaan jatkosuunnitelmista. Muisti ryn pikkujouluissa ma 10.12 olleet saivat tietoa alkuvuoden suunnitelmista. Muistitreffit, aivotsumpa ja ilmaisutaito ryhmät kokoontuvat alkuvuonna tammi-helmikuussa.

On tärkeää jatkaa hyväksi havaittua toimintaa, jota on kuvattu usean ryhmäläisen sanoin viime aikoina muun muassa näin:

"En tiedä mihin kuulun, jos tämä toiminta loppuu." 

"Elämäni parasta aikaa, sen jälkeen kun rohkenin tulla vertaisryhmiin"

"Tämä on se porukka, johon minä kuulun"

 

Pidetään lippu korkealla!

Ammattilaisille ja muille kiinnostuneille:

Hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit löytyvät INNOKYLÄSTÄ työtilastamme -> 

 

Ryhmät hankkeen aikana:

Jos olet kiinnostunut osallistumaan toimintaan, olethan yhteydessä työntekijöihin: Jaanaan tai Helmiin. Ryhmät on suunnattu muistiongelmaisille. 

Muistitreffit

 • Vertaistukiryhmä alle 70-vuotiaille muistisairaille kokoontuu joka toinen tiistai klo 13-15
  Syksyn osalta päättynyt. Ryhmä kokoontui syksyllä  30.10. asti
  Ryhmä on myös hankkeen kokemusasiantuntijaryhmä.
 • Tiedustelut: Jaana p. 050 314 2111

Aivotsumpa

 • Syksyn osalta päättynyt.
 • Tiedustelut: Jaana p. 050 314 2111

 Ilmaisutaito

 • Syksyn osalta päättynyt. Syksyllä 2018 ohjelmassa oli lyhytelokuvan tekoa. 
 • Elokuvan ensiesitys loppuseminaarissa to 22.11 (ilmoittautuminen)
 • Tiedustelut: Helmi p. 050 442 4488  

Luontoryhmät

 • Syksyn osalta päättynyt
 • Tiedustelut: Helmi p. 050 442 4488

Syksyn yhteiset tapaamiset ryhmäläisille

Ma 10.12 klo 15.30-17.30 Pikkujoulut (tarkempi info työntekijöiltä)

Ryhmistä kiinnostuneet: 
Olkaa yhteydessä hankkeen työntekijöihin Jaana Paasoseen ja Helmi Ahvenniemeen. Yhteystiedot löytyvät tältä sivulta. Toimistomme ja ryhmätilat sijaitsee osoitteessa: Porrassalmenkatu 26, Mikkeli.


Linkkejä muistimateriaaleihin:

Tietoa aivoterveydestä

Muistiongelmat työikäisillä

AIVOTERVEYDEN JA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN – luentosarja VIDEOINTI NYT KATSOTTAVISSA!

Yhteistyössä Etelä-Savon Muistiluotsin, Kruunupuiston ja Linnalan opiston kanssa toteuttiin keväällä 2018 Aivoterveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen luentosarja Savonlinnassa. Luennoitsijana toimii Mari Sarjanen, Psykologi, PsM Kruunupuistosta.

Löydät luentosarjan luennot tältä sivulta oikealta sivupalkista ja älypuhelimella katsoessasi sivun lopusta.

 

Taustatietoa Päin mäntyä -hankkeesta

Hankeaika: 2016-2018 vuoden loppuun

Toiminta-alue: Mikkelin seutu

Päin mäntyä on kolmivuotinen kehittämishanke, jonka toiminta-alueena on Mikkeli ja lähikunnat. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus on myönnetty alle 70-vuotiaiden muistiongelmaisten sosiaalisten tukiverkostojen vahvistamiseen ja omannäköisen elämän jatkumisen tukemiseen. Tarjoamme monipuolista ryhmätoimintaa kohderyhmällemme.

Hankkeessa levitetään muistitietoa työpaikoille yhteistyössä paikallisten ammattijärjestöjen kanssa sekä tilaisuuksia järjestäen. Työpaikkaluennot ovat yksi toiminnan muodoista.

Kohderyhmä ja hyödynsaajat

 • Ryhmätoimintoihin osallistuvat alle 70-vuotiaat varhaisvaiheessa olevat muistisairaat sekä muistiongelmaiset henkilöt
 • Tietoa muistiasioista saavat pilottikokeilussa mukana olevat työpaikkojen työntekijät

Tavoitteet

 • Muistiongelmaisen perusarjen ja sosiaalisten tukiverkostojen vahvistaminen
 • Oman näköisen elämän jatkumisen tukeminen
 • Uusien innovatiivisten yhteistyökäytäntöjen kehittäminen
 • Muistitiedon levittäminen työpaikoille

Hankkeessa tehdään ryhmätoimintojen pilottikokeiluja, joissa hyödynnetään luonnon ja kulttuurin voimaannuttavia vaikutuksia. Hankeidean kehittäjänä toimi alle 70-vuotiaiden muistisairaiden vertaistukiryhmä ”Muistitreffit”, joka kokoontui jo aiemmin Etelä-Savon Muistiluotsin alaisuudessa. Ryhmäläiset kertoivat hankkeen hakemusvaiheessa, mikä auttaa heitä selviytymään arjessa sekä sopeutumaan muistin heikkenemisen myötä muuttuvaan ja muuttuneeseen tilanteeseen. Muistitreffit-ryhmä on hankkeen kokemusasiantuntijaryhmä.

Säännöllisiä ryhmätoimintoja ovat Muistitreffit, Aivotsumpa, Ilmaisutaito, Kotaryhmä ja luontoryhmät. Lisäksi toimintaa ovat esimerkiksi Syö muistaaksesi-kurssi yhteistyössä Etelä-Savon marttojen kanssa. Retkiä toteutamme myös satunnaisemmin. Näiden asiakaslähtöisten ryhmätoimintojen avulla voidaan tarjota kohderyhmälle selviytymismalleja arkeen. 

Tavoitteena on myös saada luotua uusia yhteistyökäytäntöjä eri sektoreiden toimijoiden välillä sekä uudenlaisia sosiaalisia innovaatioita. Hankkeen aikana levitämme muistitietoa yhteistyössä oleville työpaikoille, tästä Kiinnostuneet olkaa yhteydessä työntekijöihin.  Teemme yhteistyötä julkisen sektorin toimijoiden kanssa, kuten asiakas- ja palveluohjausta puolin ja toisin sekä olemme mukana alle 70-vuotiaiden muistisairauteen diagnoosin saaneiden ensitietopäivissä. 

Pohjana hankkeelle on Muistiliiton julkaisema Työikäisten muistisairaiden kuntoutusmalli, jossa tuodaan esille yksilöllisen elämäntavan mukainen arki sekä mielekäs ja onnistumisen kokemuksia antava toiminta, sosiaaliset suhteet ja kulttuuri kuntoutumista edistävinä tekijöinä.

Suomessa on arviolta noin 7 000 työikäistä alle 65-vuotiasta etenevää muistisairautta sairastavaa henkilöä. Heidän lisäkseen on monia muita, jolla on muun sairauden tai vamman aiheuttamaa muistin heikentymää, joka haittaa arkea tai työssäkäyntiä. Nykypäivän kiireinen ja muutoksessa oleva työelämä paljastaa muistiongelmat usein jo varhaisessa vaiheessa. Työikäisillä etenevää muistisairautta ei osata aina epäillä, ja se saatetaan virheellisesti diagnosoida esimerkiksi työuupumukseksi, masennukseksi tai päihteiden käytöstä johtuvaksi unohteluksi. Työikäisten muistisairauksissa ei muistin heikkeneminen ole välttämättä se ensimmäinen oire ja se voikin hidastaa etenevän muistisairauden diagnosointia.

 

Lyhyesti paikallisen työmme tarkoitus on mahdollistaa muistiongelmia kokeville tukea ja toimintaa!