Mikkelin seudun Muisti ry

Päin mäntyä -hanke

Päin mäntyä on kolmivuotinen kehittämishanke, jonka toiminta-alueena on Mikkeli ja lähikunnat. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus on myönnetty alle 70-vuotiaiden muistiongelmaisten sosiaalisten tukiverkostojen vahvistamiseen ja omannäköisen elämän jatkumisen tukemiseen. Tarjoamme monipuolista ryhmätoimintaa kohderyhmällemme.

Hankkeessa levitetään muistitietoa työpaikoille yhteistyössä paikallisten ammattijärjestöjen kanssa sekä tilaisuuksia järjestäen. Työpaikkaluennot ovat yksi toiminnan muodoista.

Kohderyhmä ja hyödynsaajat

 • Ryhmätoimintoihin osallistuvat alle 70-vuotiaat varhaisvaiheessa olevat muistisairaat sekä muistiongelmaiset henkilöt
 • Tietoa muistiasioista saavat pilottikokeilussa mukana olevat työpaikkojen työntekijät

Tavoitteet

 • Muistiongelmaisen perusarjen ja sosiaalisten tukiverkostojen vahvistaminen
 • Oman näköisen elämän jatkumisen tukeminen
 • Uusien innovatiivisten yhteistyökäytäntöjen kehittäminen
 • Muistitiedon levittäminen työpaikoille

Ryhmätoiminnot

Jos olet kiinnostunut osallistumaan ryhmätoimintoihin, olethan yhteydessä työntekijöihin: Jaanaan tai Helmiin.

Muistitreffit

 • Vertaistukiryhmä alle 70-vuotiaille muistisairaille tai muutoin muistinongelmista kärsiville kokoontuu joka toinen tiistai
  9.1. alkaen klo 13–15 Porrassalmenkatu 28.
  Ryhmä on myös hankkeen kokemusasiantuntijaryhmä.
 • Tiedustelut: Jaana p. 050 314 2111

Aivotsumpa

 • Keskiviikkoisin klo 10–11 (Porrassalmenkatu 28)
  • Jatkajat ryhmä 17.1. alkaen
  • Alkajat ryhmä 14.3. alkaen
 • Tiedustelut: Jaana p. 050 314 2111

 Ilmaisutaito

 • Torstaisin 1.2. alkaen klo 12–14 (Porrassalmenkatu 28)
 • Tiedustelut: Helmi p. 050 442 4488  

Luontoryhmät

 • Kotaryhmä Kaihun kodalla ti 27.3. sekä ti 29.5. klo 13 – 15
 • Tiedustelut: Helmi p. 050 442 4488

Syö muistaaksesi -kurssi

 • 8 kertaa maanantaisin 5.3.alkaen klo 10 – 13 Marttojen tiloissa
  (Hallituskatu 7A1, 50100 Mikkeli)

Muuta sovittua

Kaikille ryhmään osallistuville on tarjolla yhteistä toimintaa! Muun muassa alkuvuonna:

 • ti 16.1. klo 13 Luovaa piirustusta
 • to 25.1. klo 13 Mindfullness


Ryhmistä kiinnostuneet:
Olkaa yhteydessä hankkeen työntekijöihin Jaana Paasoseen ja Helmi Ahvenniemeen.


Linkkejä muistimateriaaleihin:

Tietoa aivoterveydestä

Muistiongelmat työikäisillä

Taustatietoa Päin mäntyä -hankkeesta

Hankeaika: 2016-2018 vuoden loppuun

Toiminta-alue: Mikkelin seutu

Hankkeessa tehdään ryhmätoimintojen pilottikokeiluja, joissa hyödynnetään luonnon ja kulttuurin voimaannuttavia vaikutuksia. Hankeidean kehittäjänä toimi alle 70-vuotiaiden muistisairaiden vertaistukiryhmä ”Muistitreffit”, joka kokoontui jo aiemmin Etelä-Savon Muistiluotsin alaisuudessa. Ryhmäläiset kertoivat hankkeen hakemusvaiheessa, mikä auttaa heitä selviytymään arjessa sekä sopeutumaan muistin heikkenemisen myötä muuttuvaan ja muuttuneeseen tilanteeseen. Muistitreffit-ryhmä on hankkeen kokemusasiantuntijaryhmä.

Säännöllisiä ryhmätoimintoja ovat nyt syksyllä 2017 Muistitreffit, Aivotsumpa, Ilmaisutaito, Kotaryhmä ja luontoryhmät. Lisäksi toimintaa ovat esimerkiksi kuvakirjapaja ja retket, joita toteutamme satunnaisemmin. Näiden asiakaslähtöisten ryhmätoimintojen avulla voidaan tarjota kohderyhmälle selviytymismalleja arkeen. 

Tavoitteena on myös saada luotua uusia yhteistyökäytäntöjä eri sektoreiden toimijoiden välillä sekä uudenlaisia sosiaalisia innovaatioita. Hankkeen aikana levitämme muistitietoa yhteistyössä oleville työpaikoille. Kiinnostuneet olkaa yhteydessä hankkeen työntekijöihin.

Pohjana hankkeelle on Muistiliiton julkaisema Työikäisten muistisairaiden kuntoutusmalli, jossa tuodaan esille yksilöllisen elämäntavan mukainen arki sekä mielekäs ja onnistumisen kokemuksia antava toiminta, sosiaaliset suhteet ja kulttuuri kuntoutumista edistävinä tekijöinä.

Suomessa on arviolta noin 7 000 työikäistä alle 65-vuotiasta etenevää muistisairautta sairastavaa henkilöä. Heidän lisäkseen on monia muita, jolla on muun sairauden tai vamman aiheuttamaa muistin heikentymää, joka haittaa arkea tai työssäkäyntiä. Nykypäivän kiireinen ja muutoksessa oleva työelämä paljastaa muistiongelmat usein jo varhaisessa vaiheessa. Työikäisillä etenevää muistisairautta ei osata aina epäillä, ja se saatetaan virheellisesti diagnosoida esimerkiksi työuupumukseksi, masennukseksi tai päihteiden käytöstä johtuvaksi unohteluksi. Työikäisten muistisairauksissa ei muistin heikkeneminen ole välttämättä se ensimmäinen oire ja se voikin hidastaa etenevän muistisairauden diagnosointia.