Mikkelin seudun Muisti ry

Päin mäntyä -hanke

Täällä alasivuillamme löydät tietoa hankkeesta ja ryhmätoiminnoistamme. Kurkkaahan kuulumisiamme myös:

AIVOTERVEYDEN JA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN – luentosarja

Voit katsoa luentosarjan luennot alla olevista linkeistä. Tarvitset ne katsoaksesi Adobe Connectin:

Työikäisen muistin toiminta

Työikäisen muistin toiminnan perusteet, unohtelu ja milloin työikäisen muistia olisi syytä tutkia tarkemmin.

Stressi ja palautuminen aivoterveyden näkökulmasta

Stressin vaikutukset aivojen hyvinvointiin, stressin säätely, uni ja palautuminen.

Kognitiivinen ergonomia

Nykytyöelämän haasteet aivojen tiedonkäsittelylle ja miten erilaisilla työjärjestelyillä voidaan tukea aivojen hyvinvointia ja vähentää kuormittumista.

Aivoterveyden edistäminen ja liikunnan vaikutukset aivoterveyteen

Aivojen hyvinvointia edistävät tekijät, erityisesti liikunnan vaikutukset aivoterveyteen.

 

Ryhmätoiminnot

Jos olet kiinnostunut osallistumaan ryhmätoimintoihin, olethan yhteydessä työntekijöihin: Jaanaan tai Helmiin.

Muistitreffit

 • Vertaistukiryhmä alle 70-vuotiaille muistisairaille kokoontuu joka toinen tiistai (parilliset viikot)
  17.4. asti ja jatkaa syksyllä.
  Ryhmä on myös hankkeen kokemusasiantuntijaryhmä.
 • Tiedustelut: Jaana p. 050 314 2111

Aivotsumpa

 • Jatkuu syksyllä 2018
 • Tiedustelut: Jaana p. 050 314 2111

 Ilmaisutaito

 • Jatkuu syksyllä 2018
 • Tiedustelut: Helmi p. 050 442 4488  

Luontoryhmät

 • Kotaryhmä Kaihun kodalla ti 29.5. klo 13 – 15
 • Tiedustelut: Helmi p. 050 442 4488

Syö muistaaksesi -kurssi

 • 8 kertaa maanantaisin 5.3.alkaen klo 10 – 13 Marttojen tiloissa
  (Hallituskatu 7A1, 50100 Mikkeli) 
 • HUOM. kurssi käynnissä.

Muuta sovittua:

Kaikille ryhmiin osallistuville on tarjolla yhteistä toimintaa!  Muun muassa:

HUHTIKUU

Ti 10.4 klo 13 Luontopolun työpaja -linnunpönttö ym

To 19.4 klo 13 Vierailu Saimaa Stadiumille

Ti 24.4 klo 13 Teemakävely, lähto porrassalmenkatu 26 edestä

Ti 24.4 klo 16 Hyvinvointi-iltamat, porrassalmenkatu 28

TOUKOKUU

To 3.5 klo 17 Hyvän mielen kävely Mikkelipuistossa

Ti 8.5 klo 13 Teemakävely, lähto porrassalmenkatu 26 edestä

Ti 15.5 kevätretki Susiniemeen -lisätietoa työntekijöiltä

Ti 29.5. klo 13 – 15 Kotaryhmä Kaihun kodalla 


Ryhmistä kiinnostuneet:
Olkaa yhteydessä hankkeen työntekijöihin Jaana Paasoseen ja Helmi Ahvenniemeen. Yhteystiedot löytyvät tältä sivulta.


Linkkejä muistimateriaaleihin:

Tietoa aivoterveydestä

Muistiongelmat työikäisillä

 

Taustatietoa Päin mäntyä -hankkeesta

Hankeaika: 2016-2018 vuoden loppuun

Toiminta-alue: Mikkelin seutu

Päin mäntyä on kolmivuotinen kehittämishanke, jonka toiminta-alueena on Mikkeli ja lähikunnat. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus on myönnetty alle 70-vuotiaiden muistiongelmaisten sosiaalisten tukiverkostojen vahvistamiseen ja omannäköisen elämän jatkumisen tukemiseen. Tarjoamme monipuolista ryhmätoimintaa kohderyhmällemme.

Hankkeessa levitetään muistitietoa työpaikoille yhteistyössä paikallisten ammattijärjestöjen kanssa sekä tilaisuuksia järjestäen. Työpaikkaluennot ovat yksi toiminnan muodoista.

Kohderyhmä ja hyödynsaajat

 • Ryhmätoimintoihin osallistuvat alle 70-vuotiaat varhaisvaiheessa olevat muistisairaat sekä muistiongelmaiset henkilöt
 • Tietoa muistiasioista saavat pilottikokeilussa mukana olevat työpaikkojen työntekijät

Tavoitteet

 • Muistiongelmaisen perusarjen ja sosiaalisten tukiverkostojen vahvistaminen
 • Oman näköisen elämän jatkumisen tukeminen
 • Uusien innovatiivisten yhteistyökäytäntöjen kehittäminen
 • Muistitiedon levittäminen työpaikoille

Hankkeessa tehdään ryhmätoimintojen pilottikokeiluja, joissa hyödynnetään luonnon ja kulttuurin voimaannuttavia vaikutuksia. Hankeidean kehittäjänä toimi alle 70-vuotiaiden muistisairaiden vertaistukiryhmä ”Muistitreffit”, joka kokoontui jo aiemmin Etelä-Savon Muistiluotsin alaisuudessa. Ryhmäläiset kertoivat hankkeen hakemusvaiheessa, mikä auttaa heitä selviytymään arjessa sekä sopeutumaan muistin heikkenemisen myötä muuttuvaan ja muuttuneeseen tilanteeseen. Muistitreffit-ryhmä on hankkeen kokemusasiantuntijaryhmä.

Säännöllisiä ryhmätoimintoja ovat Muistitreffit, Aivotsumpa, Ilmaisutaito, Kotaryhmä ja luontoryhmät. Lisäksi toimintaa ovat esimerkiksi Syö muistaaksesi-kurssi yhteistyössä Etelä-Savon marttojen kanssa. Retkiä toteutamme myös satunnaisemmin. Näiden asiakaslähtöisten ryhmätoimintojen avulla voidaan tarjota kohderyhmälle selviytymismalleja arkeen. 

Tavoitteena on myös saada luotua uusia yhteistyökäytäntöjä eri sektoreiden toimijoiden välillä sekä uudenlaisia sosiaalisia innovaatioita. Hankkeen aikana levitämme muistitietoa yhteistyössä oleville työpaikoille. Kiinnostuneet olkaa yhteydessä hankkeen työntekijöihin.

Pohjana hankkeelle on Muistiliiton julkaisema Työikäisten muistisairaiden kuntoutusmalli, jossa tuodaan esille yksilöllisen elämäntavan mukainen arki sekä mielekäs ja onnistumisen kokemuksia antava toiminta, sosiaaliset suhteet ja kulttuuri kuntoutumista edistävinä tekijöinä.

Suomessa on arviolta noin 7 000 työikäistä alle 65-vuotiasta etenevää muistisairautta sairastavaa henkilöä. Heidän lisäkseen on monia muita, jolla on muun sairauden tai vamman aiheuttamaa muistin heikentymää, joka haittaa arkea tai työssäkäyntiä. Nykypäivän kiireinen ja muutoksessa oleva työelämä paljastaa muistiongelmat usein jo varhaisessa vaiheessa. Työikäisillä etenevää muistisairautta ei osata aina epäillä, ja se saatetaan virheellisesti diagnosoida esimerkiksi työuupumukseksi, masennukseksi tai päihteiden käytöstä johtuvaksi unohteluksi. Työikäisten muistisairauksissa ei muistin heikkeneminen ole välttämättä se ensimmäinen oire ja se voikin hidastaa etenevän muistisairauden diagnosointia.

Työmme tarkoitus on mahdollistaa muistin haasteita kokeville tukea ja toimintaa!