Mikkelin seudun Muisti ry

Päin mäntyä -hanke

Täällä alasivuillamme löydät tietoa hankkeesta ja ryhmätoiminnoistamme. Kurkkaahan kuulumisiamme myös:

Ps. työntekijät kesälomalla heinäkuun. Hyvää kesää!

AIVOTERVEYDEN JA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN – luentosarja VIDEOINTI NYT KATSOTTAVISSA!

Yhteistyössä Etelä-Savon Muistiluotsin, Kruunupuiston ja Linnalan opiston kanssa toteuttiin keväällä 2018 Aivoterveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen luentosarja Savonlinnassa. Luennoitsijana toimii Mari Sarjanen, Psykologi, PsM Kruunupuistosta.

Löydät luentosarjan luennot tältä sivulta oikealta sivupalkista ja älypuhelimella katsoessasi sivun lopusta.
 

Ryhmätoiminnot

Jos olet kiinnostunut osallistumaan ryhmätoimintoihin, olethan yhteydessä työntekijöihin: Jaanaan tai Helmiin.

Muistitreffit

 • Vertaistukiryhmä alle 70-vuotiaille muistisairaille kokoontuu joka toinen tiistai (parilliset viikot)
  Ryhmä jatkuu syksyllä 4.9 alkaen.
  Ryhmä on myös hankkeen kokemusasiantuntijaryhmä.
 • Tiedustelut: Jaana p. 050 314 2111

Aivotsumpa

 • Jatkuu syksyllä ke 5.9.2018
 • Tiedustelut: Jaana p. 050 314 2111

 Ilmaisutaito

 • Jatkuu syksyllä to 9.8.2018 alkaen.
 • Tiedustelut: Helmi p. 050 442 4488  

Luontoryhmät

 • Kotaryhmä Kaihun kodalla ti 29.5. klo 13 – 15
 • Jatkuu syksyllä, tiistait 28.8 ja 23.10
 • Tiedustelut: Helmi p. 050 442 4488

 

Elokuun tapaamiset ryhmäläisille

Teemakävelyt

 ti 14.8 klo 13-15 teemana valokuvasuunnistus, Mikkelipuisto

 ti 21.8 klo 13-15 teemana luontokävely, Urpolan luontopolku

Kotaryhmä Kaihun kodalla (pursialankatu 3)

ti 28.8 klo 13-15

Ilmaisutaito

Lyhytelokuvan kuvaukset alkaen to 9.8. klo 12.00-14.00,

seuraava tapaaminen ke 15.8 klo 12-14 porrassalmenkatu 26 (Huom kuvaamme elo-syyskuussa ja jatkamme marraskuun alussa)

Muuta sovittua:

Hankkeen loppuseminaari on to 22.11

 

Ryhmistä kiinnostuneet: 
Olkaa yhteydessä hankkeen työntekijöihin Jaana Paasoseen ja Helmi Ahvenniemeen. Yhteystiedot löytyvät tältä sivulta.


Linkkejä muistimateriaaleihin:

Tietoa aivoterveydestä

Muistiongelmat työikäisillä

 

Taustatietoa Päin mäntyä -hankkeesta

Hankeaika: 2016-2018 vuoden loppuun

Toiminta-alue: Mikkelin seutu

Päin mäntyä on kolmivuotinen kehittämishanke, jonka toiminta-alueena on Mikkeli ja lähikunnat. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus on myönnetty alle 70-vuotiaiden muistiongelmaisten sosiaalisten tukiverkostojen vahvistamiseen ja omannäköisen elämän jatkumisen tukemiseen. Tarjoamme monipuolista ryhmätoimintaa kohderyhmällemme.

Hankkeessa levitetään muistitietoa työpaikoille yhteistyössä paikallisten ammattijärjestöjen kanssa sekä tilaisuuksia järjestäen. Työpaikkaluennot ovat yksi toiminnan muodoista.

Kohderyhmä ja hyödynsaajat

 • Ryhmätoimintoihin osallistuvat alle 70-vuotiaat varhaisvaiheessa olevat muistisairaat sekä muistiongelmaiset henkilöt
 • Tietoa muistiasioista saavat pilottikokeilussa mukana olevat työpaikkojen työntekijät

Tavoitteet

 • Muistiongelmaisen perusarjen ja sosiaalisten tukiverkostojen vahvistaminen
 • Oman näköisen elämän jatkumisen tukeminen
 • Uusien innovatiivisten yhteistyökäytäntöjen kehittäminen
 • Muistitiedon levittäminen työpaikoille

Hankkeessa tehdään ryhmätoimintojen pilottikokeiluja, joissa hyödynnetään luonnon ja kulttuurin voimaannuttavia vaikutuksia. Hankeidean kehittäjänä toimi alle 70-vuotiaiden muistisairaiden vertaistukiryhmä ”Muistitreffit”, joka kokoontui jo aiemmin Etelä-Savon Muistiluotsin alaisuudessa. Ryhmäläiset kertoivat hankkeen hakemusvaiheessa, mikä auttaa heitä selviytymään arjessa sekä sopeutumaan muistin heikkenemisen myötä muuttuvaan ja muuttuneeseen tilanteeseen. Muistitreffit-ryhmä on hankkeen kokemusasiantuntijaryhmä.

Säännöllisiä ryhmätoimintoja ovat Muistitreffit, Aivotsumpa, Ilmaisutaito, Kotaryhmä ja luontoryhmät. Lisäksi toimintaa ovat esimerkiksi Syö muistaaksesi-kurssi yhteistyössä Etelä-Savon marttojen kanssa. Retkiä toteutamme myös satunnaisemmin. Näiden asiakaslähtöisten ryhmätoimintojen avulla voidaan tarjota kohderyhmälle selviytymismalleja arkeen. 

Tavoitteena on myös saada luotua uusia yhteistyökäytäntöjä eri sektoreiden toimijoiden välillä sekä uudenlaisia sosiaalisia innovaatioita. Hankkeen aikana levitämme muistitietoa yhteistyössä oleville työpaikoille. Kiinnostuneet olkaa yhteydessä hankkeen työntekijöihin.

Pohjana hankkeelle on Muistiliiton julkaisema Työikäisten muistisairaiden kuntoutusmalli, jossa tuodaan esille yksilöllisen elämäntavan mukainen arki sekä mielekäs ja onnistumisen kokemuksia antava toiminta, sosiaaliset suhteet ja kulttuuri kuntoutumista edistävinä tekijöinä.

Suomessa on arviolta noin 7 000 työikäistä alle 65-vuotiasta etenevää muistisairautta sairastavaa henkilöä. Heidän lisäkseen on monia muita, jolla on muun sairauden tai vamman aiheuttamaa muistin heikentymää, joka haittaa arkea tai työssäkäyntiä. Nykypäivän kiireinen ja muutoksessa oleva työelämä paljastaa muistiongelmat usein jo varhaisessa vaiheessa. Työikäisillä etenevää muistisairautta ei osata aina epäillä, ja se saatetaan virheellisesti diagnosoida esimerkiksi työuupumukseksi, masennukseksi tai päihteiden käytöstä johtuvaksi unohteluksi. Työikäisten muistisairauksissa ei muistin heikkeneminen ole välttämättä se ensimmäinen oire ja se voikin hidastaa etenevän muistisairauden diagnosointia.

 

Lyhyesti paikallisen työmme tarkoitus on mahdollistaa muistin haasteita kokeville tukea ja toimintaa!