Ei oikoteitä – Aivoterveyttä elintavoilla -hanke (2022-2023)

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

 Ei oikoteitä -aivoterveyttä elintavoilla -hanke 

toteutetaan vuosina 2022-2023 Juvan, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Pertunmaan ja Puumalan alueella. Hanke rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla. 

Kohderyhmään kuuluvat yli 65-vuotiaat henkilöt, yhdistystoimijat ja vapaaehtoiset. 

Hankkeen tavoitteet: 

 • henkilöillä on tietoa ja valmiuksia toteuttaa aivoterveyttä edistäviä valintoja
 • muististaan huolissaan olevien huoli muistisairaudesta lievittyy ja heillä on todenmukaista tietoa muistista ja siihen vaikuttavista tekijöistä
 • alueen vapaaehtoistoimijat huomioivat aivoterveyttä edistäviä tekijöitä toiminnassaan
 • Finger-toimintamalli on alueella tunnettu ja mukaillusti käytössä julkisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteistyönä

Hankkeen toiminta

 • aivoterveys- ja muistitiedon jakaminen tilaisuuksissa, tapahtumissa ja luentovierailuilla
 • yleisöluennot
 • pienryhmät ja -kurssit
 • vapaaehtoisille tiedotusta, valmennusta ja koulutusta
 • matalan kynnyksen kohtaamispisteet muistista huolestuneille (Muistikioskit)
 • yhteistyö julkisen sektorin, seurakuntien ja järjestöjen kanssa
 • tiedottaminen

Hankkeen toiminnasta tiedotetaan "Ajankohtaista" -sivulla - tapahtumat kohdassa ja paikallislehdissä sekä sosiaalisessa mediassa (kts. etusivu).

Hankesuunnittelija Riitta Halonen

puh. 050 3142111 riitta.halonen@msmuisti.fi