Kiikarissa aivoterveys -hanke

Kuvituskuva: Kaksi naista jumppamattojen kanssa hymyilee.

kiikarissa aivoterveys -tietoa ja tukea näkövammaisille -hanke

Kiikarissa aivoterveys -tietoa ja tukea näkövammaisille -hanke (2019 - 2021)

Hankkeen kohderyhmä    

  •     yli 65-vuotiaat näkövammaiset ja heidän läheisensä
  •     näkövammaisten kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

Hankkeen tavoitteena on edistää näkövammaisten henkilöiden aivoterveyttä.

Näkövammaisten henkilöiden terveyskäyttäytymistä aivoterveyden osalta selvitettiin haastattelemalla heitä ja heidän läheisiään. On tärkeä tietää, miten ikääntyneet näkövammaiset toteuttavat aivoterveellisiä elintapoja, millaisia avuntarpeita heillä on ja mitä tukea he kaipaavat. Saatuja tuloksia hyödynnetään kohderyhmälle suunnatun materiaalin tuottamisessa ja toimintamallien kehittämisessä. Hankkeen kiikarissa on ennen kaikkea näkövammaisten muistisairauden varhainen tunnistaminen ja tarvittavan tuen saanti muistiasioissa. Lisäksi tavoitteena on lisätä ammattilaisten osaamista ja valmiuksia.

 

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Veikkauksen logo. Teksti. Tuettu Veikkauksen tuotoilla.