Kiikarissa aivoterveys -tietoa ja tukea näkövammaisille -hanke (2019 – 2021)

Sosiaali- jakiikarissa aivoterveys logo.png terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA
on myöntänyt Veikkauksen varoista kolmivuotisen hankerahoituksen yli 65-vuotiaiden näkövammaisten terveyskäyttäytymisen selvittämiseen aivoterveyden näkökulmasta. Selvityksen perusteella tuotetaan tiedotusmateriaaleja ja toimintamalleja kohde-ryhmälle, heidän läheisilleen ja sosiaali- ja terveys-alan ammattilaisille. Tavoitteena on näkövammaisten henkilöiden aivoterveyden edistäminen, muistioireiden tunnistaminen ja arjessa selviytymisen tukeminen.

Hankkeen kohderyhmä

kiikarissa aivoterveys logo.pngyli 65-vuotiaat näkövammaiset

kiikarissa aivoterveys logo.pngheidän läheisensä

kiikarissa aivoterveys logo.pngsosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

Hankkeen tavoitteet

Päätavoitteena on edistää näkövammaisten henkilöiden aivoterveyttä tukevaa työtä, joka lisää kohderyhmän hyvinvointia ja edistää heidän arjessa selviytymistään

Tavoitteena on näkövammaisten henkilöiden terveyskäyttäytymisen kiikarissa aivoterveys logo.pngselvittäminen aivoterveyden näkökulmasta

kiikarissa aivoterveys logo.pngTavoitteena on lisätä kohderyhmän ja heidän läheistensä ymmärrystä aivoterveydestä, muistisairauksien ehkäisystä ja muistisairauden oireista

kiikarissa aivoterveys logo.pngTavoitteena on lisätä sote-ammattilaisten osaamista ja valmiuksia huomioida henkilö, jolla on näkövamma sekä muistisairaus

kiikarissa aivoterveys logo.pngTavoitteena on kehittää toimintamalleja, jotka tukevat näkövammaisten aivoterveyttä sekä helpottavat muistioireiden tunnistamisessa ja tuen saamisessa.