Kiikarissa aivoterveys -tietoa ja tukea näkövammaisille -hanke (2019 – 2021)

Sosiaali- jakiikarissa aivoterveys logo.png terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA
on myöntänyt Veikkauksen varoista kolmivuotisen hankerahoituksen yli 65-vuotiaiden näkövammaisten terveyskäyttäytymisen selvittämiseen aivoterveyden näkökulmasta. Selvityksen perusteella tuotetaan tiedotusmateriaaleja ja toimintamalleja kohde-ryhmälle, heidän läheisilleen ja sosiaali- ja terveys-alan ammattilaisille. Tavoitteena on näkövammaisten henkilöiden aivoterveyden edistäminen, muistioireiden tunnistaminen ja arjessa selviytymisen tukeminen.

Hankkeen kohderyhmä

  • yli 65-vuotiaat näkövammaiset
  • heidän läheisensä
  • sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

Hankkeen tavoitteet

Päätavoitteena on edistää näkövammaisten henkilöiden aivoterveyttä tukevaa työtä, joka lisää kohderyhmän hyvinvointia ja edistää heidän arjessa selviytymistään

  • Tavoitteena on näkövammaisten henkilöiden terveyskäyttäytymisen selvittäminen aivoterveyden näkökulmasta
  • Tavoitteena on lisätä kohderyhmän ja heidän läheistensä ymmärrystä aivoterveydestä, muistisairauksien ehkäisystä ja muistisairauden oireista
  • Tavoitteena on lisätä sote-ammattilaisten osaamista ja valmiuksia huomioida henkilö, jolla on näkövamma sekä muistisairaus
  • Tavoitteena on kehittää toimintamalleja, jotka tukevat näkövammaisten aivoterveyttä sekä helpottavat muistioireiden tunnistamisessa ja tuen saamisessa.