Tarinanurkka

Kuvituskuva: Lapsi hymyilee puunrungon päällä, vieressä aikuinen.

Työntekijöiden esittelyt

Muistiluotsi Merja Mänttäri 

Olen Merja Mänttäri. Olen aloittanut Kouvolan seudun Muisti yhdistyksessä muistiluotsina 30.10.2023. Koulutukseltani olen lähihoitaja. Olen työskennellyt muistisairaiden ja heidän läheistensä kanssa reilu 20 vuotta erilaisissa tehtävissä: olen ollut ohjaajana päivätoiminnassa, hoitajana yhteisöllisessä asumisessa sekä tehostetussa asumisessa. Sen lisäksi olen aktiivisesti kouluttanut itseäni muistiasioiden parissa. Olen käynyt sekä TunteVa- että Validaatio-koulutuksen ja muistikoordinaattori täydennyskoulutuksen ammattikorkeakoulussa. Toimin myös useamman vuoden Kouvolan seudun Muisti ry:n hallituksen jäsenenä.

Muistiluotsina toimin lähinnä Etelä-Kymenlaakson alueella. Annan ohjausta ja neuvontaa muistisairaille, heidän läheisilleen sekä muististaan huolestuneille. Suunnittelen ja ohjaan muistiryhmiä ja -kahviloita sekä läheisten ryhmiä eri puolilla Etelä-Kymenlaaksoa.

Parasta työssäni on erilaisten ihmisten kohtaaminen ja on tärkeää, kun pystyy antamaan tukea, ohjausta ja iloa arkeen. Opin koko ajan uutta ja haluan kehittyä työssäni ja vahvistaa ammattitaitoani.

Muistiluotsi Jenni Pussinen

Olen Jenni Pussinen ja työskentelen Kymenlaakson Muistiluotsissa Muistiluotsina. Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK).

Toimin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina ja ohjaajana. Annan ohjausta ja neuvontaa muistisairaille ja heidän läheisilleen sekä muististaan huolestuneille. Ohjaan ja järjestän ryhmiä ja muistikahviloita eri puolilla Kymenlaaksoa. Teemme myös yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi oppilaitosten.

Parasta työssä ovat ihmiset ja heidän tukeminen, sekä mahdollisuus tehdä monipuolista työtä monien eri ihmisten kanssa, melko joustavilla aikatauluilla. Minulle tärkeää on ihmisten auttaminen ja vertaistukeminen, mikä antaa heille elämään ja arkeen iloa sekä tukea.

Muistiluotsi Emma Kujala

Olen Emma Kujala ja työskentelen Kymenlaakson Muistiluotsissa Muistiluotsina. Koulutukseltani olen geronomi (AMK).

Työni on vaihtelevaa. Annan ohjausta ja neuvontaa muistisairaille, heidän läheisilleen sekä muististaan huolestuneille. Ohjaan ryhmiä ja muistikahviloita eri puolilla Kymenlaaksoa, ja suunnittelen, kirjaan ja arvioin toimintaa. Suunnittelen ja ohjaan työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden sekä heidän läheistensä tukea ja toimintaa. Myös yhteistyö eri ammattilaisten kanssa kuuluu työnkuvaani.

Parasta työssäni ovat kohtaamiset asiakkaiden kanssa, koen ne merkityksellisiksi. Minulle on tärkeää pystyä antamaan tukea, apua ja iloa omalla työpanoksellani. Nautin työn monipuolisuudesta, ja tässä työyhteisössä on hyvä olla ja työskennellä. Opin koko ajan uutta ja haluan kehittää ammattitaitoani jatkuvasti.

Yhdistysavustaja Eevaleena Uronen

Olen Eevaleena Uronen ja työskentelen Kouvolan seudun Muisti ry:llä yhdistysavustajana Paikka Auki -avustuksella.

Vastaan yhdistyksen viestinnästä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Lisäksi työhöni kuuluu kokoustilan järjestely ja tarjoilut ryhmiä ja kokouksia varten, siisteyden ylläpitäminen, palautteiden kirjaaminen, ilmoittautumisten vastaanottaminen ja kauppareissut yhdistyksen tarpeisiin.

Parasta työssäni on töiden monipuolisuus. Tykkään että minulla on tietyt viikkorutiinit, mutta silti vaihtelevat työviikot ja -päivät. Olen saanut tehdä osapäiväistä viikkoa, joka on oman jaksamiseni kannalta tärkeää.

Olen saanut kannustavan vastaanoton ja on mukava tulla aamuisin lämpimään ja avoimeen työilmapiiriin. On myös antoisaa olla töissä yhdistyksessä, joka konkreettisesti auttaa ihmisiä ja heidän läheisiään.

Toiminnanjohtaja Tarja Levonen

Olen Tarja Levonen ja työskentelen toiminnanjohtajana Kouvolan seudun Muisti yhdistyksellä. Koulutukseltani olen geronomi (YAMK).

Työtehtäväni muistiyhdistyksessä on vastata arjen pyörittämisestä eli vastuualueisiini kuuluu esimiestehtävät, taloudesta ja hallinnosta vastaaminen sekä yhdistyksen toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen laadinta yhdessä muun muistin väen kanssa. Osallistun säännöllisesti yhdistyksen hallituksen kokouksiin. Toimin vastuuhenkilönä Kymenlaakson Muistiluotsi toiminnassa ja vastaan myös yhdistyksen muiden projektien etenemisten seurannasta.

Hallinnollisten tehtävien lisäksi saan työni kautta kohdata asiakkaita: muistiperheitä, ammattilaisia, jotka työssään kohtaavat muistisairaita ja heidän läheisiään, vapaaehtoisia ja kolmannen sektorin edustajia. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on muistiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja muistityön kehittäminen Kymenlaaksossa yhdessä alueella toimivien muistiyhdistysten kanssa. On tärkeää verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa ja näin edistää muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä hyvinvointia, oikeuksien toteutumista ja tarpeiden huomioimista. Olen Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan jäsen ja toimin Kymenlaakson Ikääntyneiden järjestöverkostossa yhteyshenkilönä sekä jäsenenä Kymenlaakson Potilas- ja vammaisjärjestöverkostossa.

Parasta työssä on mahdollisuus tarjota muistisairaille ja heidän läheisilleen tukea sekä paikka, jossa he pääsevät tapaamaan muita. Kun ihmiset pääsevät tekemään yhdessä asioita, jotka antavat heille iloa ja kannustusta elämään, syntyy uusia ideoita ja uusia tuttavuuksia, ystävyyssuhteita. Työtehtävien monipuolisuus, muiden ihmisten kanssa tehtävä yhteistyö, kohtaamiset ja keskustelut ihmisten kanssa ovat tämän työn rikkaus.

Merkittävyys tulee ihmisten kanssa keskusteltaessa syntyvistä pienistä sekä isoista oivalluksista, esimerkiksi kun muistisairaan läheinen huomaa, ettei olekaan asian kanssa yksin ja on ihmisiä, jotka häntä haluavat auttaa ja tukea. Ihmisiltä saadut palautteet, joissa he kertovat kuinka paljon toimintamme on antanut heille iloa ja tukea, lämmittävät myös todella paljon sydäntä.