Tarinanurkka

Kuvituskuva: Lapsi hymyilee puunrungon päällä, vieressä aikuinen.

 

Työntekijöiden esittelyt

Toiminnanjohtaja Tarja Levonen

Olen Tarja Levonen ja työskentelen toiminnanjohtajana Kouvolan seudun Muisti yhdistyksellä. Koulutukseltani olen geronomi (YAMK).

Työtehtäväni muistiyhdistyksessä on vastata arjen pyörittämisestä eli vastuualueisiini kuuluu esimiestehtävät, taloudesta ja hallinnosta vastaaminen sekä yhdistyksen toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen laadinta yhdessä muun muistin väen kanssa. Osallistun säännöllisesti yhdistyksen hallituksen kokouksiin. Toimin vastuuhenkilönä Kymenlaakson Muistiluotsi toiminnassa ja vastaan myös yhdistyksen muiden projektien etenemisten seurannasta.

Hallinnollisten tehtävien lisäksi saan työni kautta kohdata asiakkaita: muistiperheitä, ammattilaisia, jotka työssään kohtaavat muistisairaita ja heidän läheisiään, vapaaehtoisia ja kolmannen sektorin edustajia. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on muistiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja muistityön kehittäminen Kymenlaaksossa yhdessä alueella toimivien muistiyhdistysten kanssa. On tärkeää verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa ja näin edistää muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä hyvinvointia, oikeuksien toteutumista ja tarpeiden huomioimista. Olen Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan jäsen ja toimin Kymenlaakson Ikääntyneiden järjestöverkostossa yhteyshenkilönä sekä jäsenenä Kymenlaakson Potilas- ja vammaisjärjestöverkostossa.

Parasta työssä on mahdollisuus tarjota muistisairaille ja heidän läheisilleen tukea sekä paikka, jossa he pääsevät tapaamaan muita. Kun ihmiset pääsevät tekemään yhdessä asioita, jotka antavat heille iloa ja kannustusta elämään, syntyy uusia ideoita ja uusia tuttavuuksia, ystävyyssuhteita. Työtehtävien monipuolisuus, muiden ihmisten kanssa tehtävä yhteistyö, kohtaamiset ja keskustelut ihmisten kanssa ovat tämän työn rikkaus.

Merkittävyys tulee ihmisten kanssa keskusteltaessa syntyvistä pienistä sekä isoista oivalluksista, esimerkiksi kun muistisairaan läheinen huomaa, ettei olekaan asian kanssa yksin ja on ihmisiä, jotka häntä haluavat auttaa ja tukea. Ihmisiltä saadut palautteet, joissa he kertovat kuinka paljon toimintamme on antanut heille iloa ja tukea, lämmittävät myös todella paljon sydäntä.

Muistiluotsi Jenni Pussinen

Olen Jenni Pussinen ja työskentelen Kymenlaakson Muistiluotsissa Muistiluotsina. Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK).

Toimin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina ja ohjaajana. Annan ohjausta ja neuvontaa muistisairaille ja heidän läheisilleen sekä muististaan huolestuneille. Ohjaan ja järjestän ryhmiä ja muistikahviloita eri puolilla Kymenlaaksoa. Teemme myös yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi oppilaitosten.

Parasta työssä ovat ihmiset ja heidän tukeminen, sekä mahdollisuus tehdä monipuolista työtä monien eri ihmisten kanssa, melko joustavilla aikatauluilla. Minulle tärkeää on ihmisten auttaminen ja vertaistukeminen, mikä antaa heille elämään ja arkeen iloa sekä tukea.

Muistiluotsi Sanna Hellsten

Olen Sanna Hellsten ja työskentelen Kymenlaakson Muistiluotsissa Muistiluotsina. Koulutukseltani olen geronomi (AMK).

Työtehtäviä on todella monipuolisesti; pääosin ohjaan ryhmiä, toimin muistineuvonnassa varavastaajana, annan ohjausta ja neuvontaa muistisairaille, heidän läheisilleen ja muististaan huolestuneille, sekä suunnittelen, kirjaan ja arvioin toimintaa.

Parasta työssäni on ihmiset, sekä asiakkaat että työkaverit. Hyvää on myös työn monipuolisuus, työpäivien joustavuus sekä itsenäisen työskentelyn mahdollisuus.Tunnen työyhteisössä ja ryhmissä kuuluvani joukkoon, sekä olevani osa yhteisöä, mikä tuntuu minusta merkittävältä.

Muistiluotsi Emma Kujala

Olen Emma Kujala ja työskentelen Kymenlaakson Muistiluotsissa Muistiluotsina. Koulutukseltani olen geronomi (AMK).

Työni on vaihtelevaa. Annan ohjausta ja neuvontaa muistisairaille, heidän läheisilleen sekä muististaan huolestuneille. Ohjaan ryhmiä ja muistikahviloita eri puolilla Kymenlaaksoa, ja suunnittelen, kirjaan ja arvioin toimintaa. Suunnittelen ja ohjaan työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden sekä heidän läheistensä tukea ja toimintaa. Myös yhteistyö eri ammattilaisten kanssa kuuluu työnkuvaani.

Parasta työssäni ovat kohtaamiset asiakkaiden kanssa, koen ne merkityksellisiksi. Minulle on tärkeää pystyä antamaan tukea, apua ja iloa omalla työpanoksellani. Nautin työn monipuolisuudesta, ja tässä työyhteisössä on hyvä olla ja työskennellä. Opin koko ajan uutta ja haluan kehittää ammattitaitoani jatkuvasti.

Yhdistysavustaja Kawa Kuusela

Olen Kawa Kuusela ja työskentelen Kouvolan seudun Muisti ry:llä yhdistysavustajana. Koulutukseltani olen medianomi (AMK).

Työnkuvaani kuuluvat muun muassa viestinnän tehtävät, kuten sosiaalisen median päivittäminen, avustavat toimistotyöt, tilojen järjestely yhdistystoimintaa varten sekä yleisesti Kymenlaakson Muistiluotsin toiminnassa avustaminen. Kehitän muiden työntekijöiden kanssa yhdistyksen viestintää ja saavutettavuutta. Tarjoan myös digiopastusta eri digilaitteiden ja sähköisten palveluiden käytössä muistiperheille.

Minulle on tärkeää tehdä työtä, jolla on merkitystä. Päästyäni tutustumaan muistiyhdistyksen toimintaan läheltä käsin ymmärrän paremmin, miten tärkeä rooli yhdistyksellä on tiedon jakamisessa, muistisairauksiin liittyvien ennakkoluulojen hälventämisessä ja muistisairaille osoitettujen palveluiden parantamisessa. Olen kiitollinen päästessäni osaksi näin merkityksellistä toimintaa ja tekemään oman osani muistisairaiden hyväksi.