Tarinanurkka

Kuvituskuva: Lapsi hymyilee puunrungon päällä, vieressä aikuinen.

 

Työntekijöiden esittelyt

Toiminnanjohtaja Tarja Levonen

Olen Tarja Levonen ja työskentelen toiminnanjohtajana Kouvolan seudun Muisti yhdistyksellä. Koulutukseltani olen geronomi (YAMK).

Teen erittäin monipuolista työtä, vastaan hallinnon pyörittämisestä johon kuuluu henkilöstöstä, taloudesta ja toiminnan suunnittelusta sekä arvioinnista huolehtiminen. Kohtaan asiakkaita, muistiperheitä, ammattilaisia jotka työskentelevät muistiterveyden ja -sairauksien saralla, vapaaehtoisia ja muita kolmannen sektorin edustajia. Tuon muistiperheiden ääntä esille tiedottamalla muistiasioista ja toiminnasta. Työskentelen sekä itsenäisesti että muiden kanssa.

Parasta työssä on mahdollisuus tarjota muistisairaille ja heidän läheisilleen tukea sekä paikka, jossa he pääsevät tapaamaan muita sekä tekemään yhdessä asioita, jotka antavat heille iloa ja kannustusta elämään. Parasta ovat myös monipuoliset työtehtävät ja muiden ihmisten kanssa tehtävä yhteistyö, jonka kautta syntyy uusia ideoita ja ihmissuhteita.

Tykkään täydellä sydämellä työstäni ja se merkitsee minulle paljon. Merkittävyys tulee ihmisten kanssa keskusteltaessa syntyvistä pienistä sekä isoista oivalluksista, esimerkiksi kun muistisairaan läheinen huomaa, ettei olekaan asian kanssa yksin ja on ihmisiä, jotka häntä haluavat auttaa ja tukea. Ihmisiltä saadut palautteet, joissa he kertovat kuinka paljon toimintamme on antanut heille iloa ja tukea, lämmittävät myös todella paljon sydäntä. Tässä työssä myös pääsee olemaan luova ja keksimään kaikenlaista uutta.

Muistiluotsi Jenni Pussinen

Olen Jenni Pussinen ja työskentelen Kymenlaakson Muistiluotsissa Muistiluotsina. Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK).

Toimin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina ja ohjaajana. Annan ohjausta ja neuvontaa muistisairaille ja heidän läheisilleen sekä muististaan huolestuneille. Ohjaan ja järjestän ryhmiä ja muistikahviloita eri puolilla Kymenlaaksoa. Teemme myös yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi oppilaitosten.

Parasta työssä ovat ihmiset ja heidän tukeminen, sekä mahdollisuus tehdä monipuolista työtä monien eri ihmisten kanssa, melko joustavilla aikatauluilla. Minulle tärkeää on ihmisten auttaminen ja vertaistukeminen, mikä antaa heille elämään ja arkeen iloa sekä tukea.

Muistiluotsi Tiina Orava

Olen Tiina Orava ja työskentelen Kymenlaakson Muistiluotsissa Muistiluotsina. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja geronomi (AMK).

Työtehtäviini kuuluu ryhmien ohjaus, pidän Muistikahviloita joissa jaetaan tietoa muistiin ja aivoterveyteen liittyvistä asioista. Tuen sekä ohjaan muistisairaita ja heidän läheisiään. Vastaan työikäisenä sairastuneiden toiminnan kehittämisestä. Huolehdin toiminnasta tiedottamisesta ja tuon muistiperheiden ääntä esille erilaisissa verkostoissa.

Parasta työssä on se, että joka päivä on erilainen, harvoin on samanlaisia työpäiviä. Tykkään joustavista työpäivistä. Minulle on mieluisaa, kun voin työskennellä vuorotellen itsenäisesti, työkaverien ja asiakkaiden kanssa. Opin koko ajan uusia asioita, joita voin hyödyntää työssäni, jolloin tunnen itseni ja tekemäni työn merkitykselliseksi.

Muistiluotsi Sanna Hellsten

Olen Sanna Hellsten ja työskentelen Kymenlaakson Muistiluotsissa Muistiluotsina. Koulutukseltani olen geronomi (AMK).

Työtehtäviä on todella monipuolisesti; pääosin ohjaan ryhmiä, toimin muistineuvonnassa varavastaajana, annan ohjausta ja neuvontaa muistisairaille, heidän läheisilleen ja muististaan huolestuneille, sekä suunnittelen, kirjaan ja arvioin toimintaa.

Parasta työssäni on ihmiset, sekä asiakkaat että työkaverit. Hyvää on myös työn monipuolisuus, työpäivien joustavuus sekä itsenäisen työskentelyn mahdollisuus.Tunnen työyhteisössä ja ryhmissä kuuluvani joukkoon, sekä olevani osa yhteisöä, mikä tuntuu minusta merkittävältä.

Yhdistysavustaja Kawa Kuusela

Olen Kawa Kuusela ja työskentelen Kouvolan seudun Muisti ry:llä yhdistysavustajana. Koulutukseltani olen medianomi.

Työnkuvaani kuuluvat muun muassa viestinnän tehtävät, kuten sosiaalisen median päivittäminen, avustavat toimistotyöt, tilojen järjestely yhdistystoimintaa varten sekä yleisesti Kymenlaakson Muistiluotsin toiminnassa avustaminen. Kehitän muiden työntekijöiden kanssa yhdistyksen viestintää ja saavutettavuutta. Tarjoan myös digiopastusta eri digilaitteiden ja sähköisten palveluiden käytössä muistiperheille.

Minulle on tärkeää tehdä työtä, jolla on merkitystä. Päästyäni tutustumaan muistiyhdistyksen toimintaan läheltä käsin ymmärrän paremmin, miten tärkeä rooli yhdistyksellä on tiedon jakamisessa, muistisairauksiin liittyvien ennakkoluulojen hälventämisessä ja muistisairaille osoitettujen palveluiden parantamisessa. Olen kiitollinen päästessäni osaksi näin merkityksellistä toimintaa ja tekemään oman osani muistisairaiden hyväksi.