Kouvolan seudun Muisti ry

Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Kymenlaakson Muistiluotsi

Kymenlaakson Muistiluotsin toimintaa on koko Kymenlaaksossa, Kouvolan, Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden alueella. Toiminta on suunnattu muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen sekä kaikille muististaan ja muistin huoltamisesta kiinnostuneille.

Kymenlaakson Muistiluotsi tukee muistisairaan sekä omaisten ja läheisten arjessa selviytymistä. Tätä tukea tarjotaan antamalla ohjausta ja neuvontaa, jakamalla tietoa sekä järjestämällä vertaistukiryhmiä. Toiminnan keskeiset osa-alueet ovat ohjaus, neuvonta, tuki, tiedonlevitys ja vertaisryhmätoiminnan järjestäminen.

Koulutamme myös vapaaehtoisia ja meidän kauttamme alueen ammattilaisten on mahdollisuus verkostoitua ja jakaa osaamistaan.

Kymenlaakson Muistiluotsi on osa Muistiliiton koordinoimaa valtakunnallista Muistiluotsi-verkostoa. Verkostoon kuuluu 18 maakunnallista Muistiluotsikeskusta. Kymenlaakson Muistiluotsissa on hallinnoivana yhdistyksenä Kouvolan seudun Muisti ry ja yhdistyskumppanina Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Muistiluotsi toimii alueellaan yhteistyössä kuntien, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Muistiluotsin toimintaa tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. 

Ohjausta, neuvontaa ja tukea

Muistiluotsista saa maksutonta ohjausta ja neuvontaa aivoterveys- ja muistiasioissa sekä tietoa kuntoutuksesta ja sosiaali- ja oikeusturvasta. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Muistiluotsit järjestävät tilaisuuksia vaihtaa ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa ja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sekä tuoda esille muistisairaiden tarpeita.

Ryhmätoimintaa

Järjestämme erilaisia ryhmiä muistisairautta sairastaville, heidän läheisilleen ja heille, jotka haluavat tukea aivoterveyttään. Tietoa ryhmistä löydät klikkaamalla tämän sivun yläosan vasemmasta reunasta oman paikkakuntasi kohdalta. Avoimien ryhmien ajankohdat ja paikat löydät Ajankohtaista-sivun alareunan kalenterista. Voit myös halutessasi osallistua jonkun toisen paikkakunnan ryhmään.

Tietoa

Muistikahvilat

ovat avoimia kaikille. Tule keskustelemaan ajankohtaisista muisti- ja aivoterveysasioista. Voit tulla silloin, kun sinulle sopii ja aihe kiinnostaa. Ajankohdat ja paikat löydät Ajankohtaista-sivun alareunan kalenterista.

Muistiluotsityöntekijä tavattavissa 

Kouvola: Toimisto, Hallituskatu 7 B, varaa tapaamisaika p. 040 523 9697

Kotka: Terveys- ja hyvinvointipiste Loiste Kotkansaarella ja toimisto Karhulassa.

Hamina: Terveys- ja hyvinvointipiste Linnoitus.

 

Tervetuloa mukaan toimintaamme! Lisätietoja toiminnasta voit kysellä suoraan työntekijöiltä.

Muuta

Kymenlaakson ikäihmisille suunnattua neuvontaa ja ohjausta löydät myös sivulta kymenlaaksonopastin.fi