Kymenlaakson Muistiaktiivit

Muistiaktiivit on muistisairaiden ja heidän läheistensä maakunnallinen asiantuntijaryhmä. Heidän tehtävänään on tuoda esiin näkemyksiä Muistiluotsin toiminnasta sekä ottaa kantaa niihin tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin, jotka koskettavat muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään Kymenlaaksossa. Kymenlaakson Muistiaktiivien puheenjohtajana toimii Hannu Pukkila.  Muut työryhmän jäsenet ovat Anita ja Markku Pasi, Timo Pässilä ja Leena Kemppainen. Lisätietoja: hannu.pukkila@elisanet.fi

Kymenlaakson Muistiaktiivien sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Tarja Levonen p. 040 523 9697.