Kymenlaakson Muistiaktiivit

Muistiaktiivit on muistisairaiden ja heidän läheistensä maakunnallinen asiantuntijaryhmä. Heidän tehtävänään on tuoda esiin näkemyksiä Muistiluotsin toiminnasta sekä ottaa kantaa niihin tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin, jotka koskettavat muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään. Toiminta Kymenlaaksossa alkoi 2017. Työryhmässä on mukana kuusi jäsentä, kolmesta eri kunnasta. Lisätietoja Tarja Levonen p. 040 523 9697.