Yhteistyö Suvanto Caren kanssa

Yhteistyö Suvanto Caren kanssa

24.3.2021
Yhteistyökumppanin blogi

Suvanto Care on vahvasti teknologiaan painottunut hyvinvointiyritys, joka tuottaa palvelua, jonka avulla ikäihmiset tai muutoin vajaakuntoiset ihmiset pystyvät asumaan itsenäistä ja vapaata elämää kotona mahdollisimman pitkään. Suvanto Care -palvelujen käyttö on erinomainen apu myös muistisairaan asumisen tukemisessa.

Muistiliitto on perustettu muistisairaiden sekä heidän omaistensa tueksi. Vuodesta 1988 saakka toiminut liitto on pyrkinyt parantamaan muistisairaiden asemaa yhteiskunnassa sekä tukemaan heitä ja heidän läheisiään monilla eri tavoilla. Eräs tukemisen keino onkin tarjota muistisairaalle eri palveluita sekä vaihtoehtoja turvallisen elämän ylläpitämiseksi. Yhteistyö Muistiliiton sekä Suvanto Caren välillä toimii tienä kohti turvallista elämää muistisairaudenkin keskellä.

Suvanto Care – nykyteknologia muistisairaan tukena

Suvanto Care -palvelut mahdollistavat turvallisen elämän ikäihmiselle jopa silloin, kun muisti tai liikuntakyky alkavat heikkenemään. Tarkka ja reaaliaikainen seuranta niin kotona kuin kotoa poistuttaessa tuo turvaa – lähipiiri tai hoitohenkilökunta voivat nähdä omilta päätelaitteiltaan muistisairaan kotona asumista sekä liikkumista.

Suvanto Care -palvelut pohjautuvat muun muassa asiakkaan kotiin asennettaviin sensoreihin, jotka seuraavat asiakkaan kotona asumisen sujumista; ne rekisteröivät liikkumista, nukkumista, ruoanlaittoa sekä esimerkiksi ulko-oven aukaisuja. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelun tuottaman jatkuvan havaintotiedon pohjalta läheiset voivat tarkistaa muistisairaankin kotona asumisen sujumisen. 

Muistisairaan asumisen tukemisessa Suvanto Caren palvelut kannattaa ottaa käyttöön  jo hyvin varhaisessa vaiheessa – tällöin laitteiden käyttö sekä niiden mukana kuljettaminen onnistuu paremmin myös silloin, kun muistisairaus on edennyt mahdollisesti jo pidemmälle. On hyvä, että jokainen Suvanto Care -palveluiden käyttäjä voi kokea laitteet turvalliseksi osaksi elämäänsä muistin terveydestä riippumatta!

Toimiva yhteistyö on molempien etu 

Suvanto Care on ollut Muistiliiton yhteistyökumppani vuodesta 2018. Yhteistyö tuo taloudellisia etuja Muistiliiton jäsenille, sillä heillä on mahdollisuus saada kohtuullinen alennus Suvanto Caren tarjoamista palveluista. Muistiliiton tarjoamat jäsenedut koskevat kaikkia jäseniä ja jäsenetujen lunastamisesta saa tarkempia tietoja paikallisilta muistiyhdistyksiltä. 

Muistiliiton suunnittelija sekä asiantuntija Outi Ronkainen on ollut tyytyväinen Suvanto Caren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Sujuva sekä selkeä yhteydenpito on huomioitava seikka yhteistyön toimivuudessa. 

Yhteistyön tavoitteena on saada muistisairaiden läheisille tieto siitä, että nykyteknologiaa apuna käyttäen myös muistisairaat voivat elää itsenäistä ja täyttä elämää jopa yksin asuen -- tämä vähentää merkittävästi julkisen terveydenhuollon tarvetta sekä tuettua palveluasumista.

Muistiliitto sekä sen alaiset alueelliset muistiyhdistykset tarjoavat Suvanto Carelle näkyvyyttä niin sosiaalisessa mediassa kuin lehdissäkin. Yhteistyön päämäärä on saavutettu, kun mahdollisimman moni muistisairas voi kokea arvokasta ja turvattua asumista kaikissa elämän eri vaiheissa.

Suvanto Caren palveluihin voit tutustua lisää täältä

Kirjoittaja:

Riikka Haukipuro
Sisällöntuottaja, Seoptimi