Voit auttaa meitä selvittämään muistisairaiden ihmisten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista

Ikääntyvän väestön sekä muistisairaiden ihmisten määrä lisääntyy niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa, mikä luo yhteiskunnallemme haasteen pystyä vastaamaan kasvaneeseen tiedon ja tuen tarpeeseen.

Tällä hetkellä ei ole riittävästi tietoa ikääntyvien ja muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnista ja heidän mahdollisesti kohtaamistaan ongelmista, jotka voivat liittyä esimerkiksi asumiseen, perheeseen, tavaroiden ja palveluiden hankintaan, kaltoinkohteluun sekä erilaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Näiden tunteminen on tärkeää, jotta kaikilla olisi sairaudesta huolimatta mahdollisuus elää ihmisarvoisesti hyvää elämää ja tulla tunnustetuksi yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä.  

Itä-Suomen yliopiston Hyvinvointioikeuden keskuksessa on parhaillaan käynnissä tutkimushankkeita, joissa tutkitaan muistisairaiden ja ikääntyvien ihmisten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista. Tarkoituksena on kartoittaa heidän arkielämäänsä ja siihen liittyviä ilon ja huolen aiheita. Näiden kokemusten kautta on mahdollista tunnistaa asioita ja palveluita, jotka arjessa toimivat hyvin tai joita tulisi kehittää.

Koronapandemian vuoksi on eletty monta vuotta poikkeusoloissa, mikä on voinut aiheuttaa muutoksia palveluissa tai ihmisten yleisessä hyvinvoinnissa. Tutkimuksessa keskitytäänkin yhtenä osa-alueena erityisesti viime vuosien kokemuksiin, jotta osaisimme tulevaisuudessa joustavammin varautua erilaisiin poikkeustilanteisiin. Kaiken kaikkiaan tutkimukset pyrkivät lisäämään tietoa ikääntyvien ja muistisairaiden ihmisten asemasta yhteiskunnassamme.

Jos sinulla on omia kokemuksia muistisairaudesta tai olet muistisairaan ihmisen läheinen, olet lämpimästi tervetullut osallistumaan tutkimukseen. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Voit osallistua vastaamalla verkkokyselyyn.

Jos haluaisit mieluummin jutella kokemuksistasi, voit myös osallistua yksilöhaastatteluun ottamalla yhteyttä Itä-Suomen yliopiston tutkija Jenni Savoseen puhelinnumerossa 050 473 6292.

Kirjoittaja:

Jenni Savonen
Tutkija
Itä-Suomen yliopisto