Pohjanmaan yrittäjät kouluttautuivat muistiystävällisiksi

Pohjanmaan yrittäjät kouluttautuivat muistiystävällisiksi

Jo 65 yritystä Etelä-Pohjanmaalla on muisti- ja ikäystävällisiä. Yritykset kiinnittävät huomiota muistisairaiden ja iäkkäiden asiakkaiden kohtaamiseen ja palveluun.

Kuinkahan yritykset lähtevät mukaan tähän? Sitä me mietimme, kun Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hanke alkoi keväällä 2017.

Mutta tuumasta toimeen: menimme kertomaan yrityksiin hankkeen ideasta. Vastaanotto oli positiivinen ja mukaan lähteneet yritykset kokivat muisti- ja ikäystävällisyyden alusta asti tärkeänä.

Joukossa on sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä, mutta myös yrittäjiä, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoa muistisairauksista. Konkareilla oli tietoa ennestään melko paljon. He totesivat, että koulutukset ovat herätelleet ja muistutelleet siitä, kuinka tärkeää on kiinnittää huomiota muistisairaiden ja iäkkäiden asiakkaiden kohtaamiseen ja palvelun selkeyteen. Eräs yrittäjä sanoikin, että on oppinut tulkitsemaan asiakkaitaan paremmin koulutuksista saatujen vinkkien avulla.

– Pitkän linjan yrityksen henkilökunnasta on tullut lähiympäristössä asuville ikääntyneille tuttuja. Joskus tuotteen ostaminen voi olla sivuseikka, tärkeämpää on vuorovaikutus, johon pyrin panostamaan, hän kuvaili.

Vuorovaikutus avarsi ajatuksia puolin ja toisin

On ollut mahtavaa huomata, kuinka innostuneita ja kiinnostuneita yrittäjät ovat oppimaan, miten ikääntymisen ja muistisairaudet vaikuttavat toimintakykyyn. Koulutuksissa on kukkinut huumori ja niissä on noussut esille yrittäjien aito halu kuunnella ja keskustella muistiasioista. Mukaan lähteneet yrittäjät jos jotkut kantavat yhteiskuntavastuunsa muistiystävällisyyden rakentamiseksi.

Vuorovaikutus avarsi myös meidän ajatuksiamme. Saimme koulutuksissa itsekin oppia ja kuulleet kokemuksia yrityksiltä, samoin ideoita tuleviin koulutuksiin. Tarkoitus onkin ollut se, että yrittäjät jakavat kokemuksia ja vinkkejä, eikä se, että me vain ”koulutamme”.

Yrittäjistä huokuva yhteishenki näkyi keskusteluissa. Aina ei aikatauluissa vilkkaan keskustelun vuoksi ihan pysytty. Yrittäjien mukaan hankkeeseen osallistuminen ei vaatinut liikaa aikaa, vaikka kyllähän heillä kiirettä piisaa. Kiireistään huolimatta he tulivat koulutuksiin jopa kauneimpina kesäiltoina.

Kirjoittajat

hankevastaava Päivi Niinistö-Mäkinen ja hanketyöntekijä Sarita Vihtonen  
Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hanke
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys

Päivi&Sarita.JPG